drukuj

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za rok 2008

Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podjął pozytywne decyzje w sprawie 644 projektów, przyznając na ten cel środki finansowe w wysokości 12 814 973 zł. Statystycznie biorąc, dofinansowanie wyniosło nieco ponad 19 000 zł na projekt.