drukuj

Jak złożyć wniosek?

Informacje ogólne
Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (nie przyjmujemy wersji papierowej).
Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Po wejściu na stronę ISOW, proszę wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową formularza. Wniosek należy wypełnić w następujący sposób:

 • pola z oznaczeniem PL w języku polskim,
 • pola z oznaczeniem DE w języku niemieckim,
 • pola nieoznaczone ww. symbolami w języku właściwym dla wnioskodawcy.
Proszę podawać oryginalne nazwy instytucji.
 
Jak złożyć wniosek? 
 1. Rejestracja
  Jeżeli składają Państwo po raz pierwszy wniosek za pomocą ISOW, proszę założyć konto, podając podczas rejestracji: login (nazwa użytkownika np. skrócona nazwa instytucji), hasło oraz adres mailowy. Jeżeli posiadają Państwo już konto, proszę przejść do operacji „Logowanie”.

 2. Aktywacja konta 
  Aby aktywować konto, proszę kliknąć na link, wysłany na podany podczas rejestracji adres mailowy. 

 3. Logowanie 
  Proszę zalogować się do ISOW podając login oraz hasło. Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła, proszę skorzystać z funkcji „Przypominanie hasła”.

 4. Wybór odpowiedniej wersji językowej
  Proszę wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową formularza. 

 5. Nowy wniosek
  Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się dokładnie z "Zasadami wspierania projektów przez FWPN”. Instrukcje dotyczące sposobu edycji wniosku zawierają ikony „Pomocy”, znajdujące się przy poszczególnych polach formularza wnioskowego. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką.

 6. Edycja wniosku
  Wniosek może być edytowany przez okres 30 dni od daty jego utworzenia. 
  Po upływie tego czasu zostanie on usunięty. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu edycji wniosku. W tym celu proszę skontaktować się - przed upływem obowiązującego terminu - z Biurem Fundacji isow@fwpn.org.pl 

 7. Zapisywanie wniosku
  Proszę pamiętać, by podczas edycji wniosku na bieżąco zapisywać wprowadzane dane.

 8. Sprawdzenie wniosku
  Przed wysłaniem wniosku proszę sprawdzić za pomocą opcji „Widok formularza wnioskowego” poprawność wprowadzonych danych oraz kompletność załączonych do wniosku dokumentów. Jeżeli chcą Państwo wydrukować wniosek lub zapisać go na komputerze w formacie PDF, proszę wybrać opcję „Drukuj”.

 9. Akceptacja regulaminu
  Aby złożyć wniosek o dotację należy zaakceptować „Zasady wspierania projektów przez FWPN”, potwierdzić prawdziwość podanych informacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi wysłanie wniosku. 

 10. Wysłanie wniosku 
  Wysłanie wniosku jest równoznaczne z zakończeniem możliwości jego edycji. 
  O aktualnym statusie wniosku będziemy Państwa informować drogą mailową, a także za pośrednictwem ISOW → zakładka „Wnioski wysłane”.

Uwagi techniczne
Do pracy z ISOW zaleca się używać przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome w najnowszych wersjach oraz Internet Explorer 8 (w trybie zgodności).
Zalecane jest także zainstalowanie najnowszej wersji Adobe Flash Player. W przypadku kłopotów z dołączaniem plików proszę sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/pl/flashplayer/).

Pomoc techniczna

W przypadku występowania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ISOW, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Gdy problem nie ustąpi proszę przesłać na adres mailowy isow@fwpn.org.pl zgłoszenie zawierające:

 1. nazwę wnioskodawcy;
 2. imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy osoby kontaktowej;
 3. krótki opis problemu.
 Przejdź do Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW)


Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.