drukuj

Działalność

Ogrody Polsko-Niemieckie

Z inicjatywy niemieckiego dyplomaty Frieda Nielsena Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa rewitalizują wspólnie z polskimi i niemieckimi partnerami obszar zieleni w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe zostały założone „Ogrody Polsko-Niemieckie”. Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec powstał w tym miejscu symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stał się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązała bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. „Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie są, obok Niemiecko-Francuskiego Ogrodu w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykańskiego Ogrodu Przyjaźni w Waszyngtonie (1983), trzecim na świecie łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni realizowanym z udziałem Niemiec.

W ramach projektu powstało spokojne i przyjazne miejsce wśród zieleni, które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom daje możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. Ogrody mają kierować uwagę odbiorców, zwłaszcza tych młodszych, na faunę i florę tego miejsca oraz kształtować wyobrażenie na temat kultury ogrodowej Polski i Niemiec. W kontekście szkodliwych uwarunkowań środowiska miejskiego, takich jak smog czy hałas projekt ten jest doskonałą odpowiedzią na zapotrzebowanie na zielone przestrzenie jako element nowoczesnych smart cities.

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.ogrody-polsko-niemieckie.pl


Rozmowy o przyszłości Europy

„Rozmowy o przyszłości Europy” to zapoczątkowany w grudniu 2013 r. cykl dyskusji eksperckich podejmujących kwestię bieżących wydarzeń politycznych w Polsce i Niemczech również w kontekście europejskim. Program skierowany jest do multiplikatorów oraz polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów, a spotkania służyć mają wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla zagadnień polityki gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa. W ostatnim czasie, z uwagi na rozwój sytuacji na Ukrainie, szczególnie istotne w debacie były tematy dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego czy sposobów rozmowy państw europejskich z Rosją na arenie międzynarodowej.

Partnerami poszczególnych wydarzeń w ramach „Rozmów o przyszłości Europy” są polskie i niemieckie think tanki, fundacje i instytucje opiniotwórcze. Część wydarzeń transmitowana jest na żywo do internetu.  

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73
Centrum Studiów Polonoznawczych

Zainicjowane przez FWPN w 2011, a otwarte w 2012 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera na uniwersytetach w Halle i Jenie zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem historycznych i współczesnych form polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury, przy czym studia polonoznawcze z założenia są studiami regionalnymi (area studies) pozwalającymi spojrzeć na Polskę z perspektywy powiązań europejskich i międzynarodowych. Centrum jako jedyna w swoim rodzaju placówka badawcza i edukacyjnawspiera zdobywanie wiedzę o Polsce, m.in. w ramach magisterskich interdyscyplinarnych studiów nad Polską.

W ciągu pięcioletniego okresu finansowania projektu przez FWPN i innych grantodawców jak Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki czy Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zespół Centrum rozwinął działalność w trzech obszarach:  badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz otwartego dla szerszej publiczności programu kulturalno-edukacyjnego, jak również zdefiniował własny profil skoncentrowany na badaniach prawa w ujęciu międzynarodowym. Dzięki różnorodnym inicjatywom Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera wpisało się na stałe w ofertę edukacyjną w Halle i Jenie. Zaangażowanie Centrum jako partnera wielu inicjatyw naukowych i kulturalnych na płaszczyźnie regionalnej, centralnej i międzynarodowej w 2018 roku potwierdza jego ugruntowaną pozycję i pozytywne postrzeganie przez środowisko akademickie.

Więcej informacji na stronie: http://www.aleksander-brueckner-zentrum.org.
Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 3032 666 536.

Projekt edukacyjny „Noc w galerii”

„Noc w galerii” to inspirowany wystawą „Obok. Polska-Niemcy.1000 lat historii w sztuce” projekt edukacyjny, na który składa się film oraz materiał pomocniczy dla uczniów i nauczycieli. W ramach projektu odbywają się także warsztaty i spotkania z uczniami. Film „Noc w galerii” odchodzi od dotychczasowej polsko-niemieckiej narracji historycznej i podejmuje próbę dekonstrukcji mitów – zachęca do samodzielnej refleksji nad sąsiedztwem polsko-niemieckim. Film, scenariusze lekcji oraz przewodnik dla nauczyciela można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

Producentem i pomysłodawcą filmu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Partnerami filmu „Noc w galerii” są między innymi: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Dom Spotkań z Historią, TVP2, Portal TVN24, a także miesięczniki: Znak, Focus Historia i Mówią Wieki.

Na jesieni 2013 do projektu dołączyły film i wybrane materiały edukacyjne w języku angielskim.

Informacje o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 73

http://fwpn.org.pl/noc-w-galerii

Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalne forum dziennikarskie - miejsce spotkań i wymiany poglądów przedstawicieli świata mediów, jak również okazja do osobistych rozmów dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. W atmosferze otwartości i z udziałem uznanych specjalistów uczestnicy mogą podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy dziennikarzy w obu krajach i ich odpowiedzialności za kształtowanie stosunków polsko-niemieckich. Spotkania stanowią także punkt wyjścia do rozmów o współczesnym świecie i dynamice zachodzących w nim zmian oraz o szczególnej roli mediów w komunikacji społecznej. W dobie powszechnej cyfryzacji i nieograniczonego dostępu do informacji (oraz ich swobodnego wytwarzania) dziennikarze stoją przed ogromnymi wyzwaniami i jako przedstawiciele czwartej władzy zobligowani są do krytycznego współistnienia ze światem polityki, w której całkiem otwarcie mówi się o istnieniu faktów alternatywnych. W tej perspektywie etyka dziennikarska, pluralizm mediów, wolność słowa są wartościami nieodzowanymi, aby dziennikarze mogli dalej stać na straży demokracji, równości, praworządności, godności oraz praw człowieka, czyli tych wartości, na których opiera się wspólnota europejska.

Partnerzy projektu pragną w ten sposób wspierać polsko-niemiecki dialog w środowisku dziennikarzy oraz wszelkie działania dziennikarskie na rzecz Europy.

Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce i w Niemczech. Uroczystym akcentem Dni Mediów jest wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za najlepsze prace dziennikarskie, które zostały opublikowane w roku poprzednim. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach.

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.dnimediow.org / www.medientage.org
www.facebook.com/pages/Polsko-Niemieckie-Dni-Mediów-Deutsch-Polnische-Medientage

Młoda Redakcja

Młoda Redakcja to projekt FWPN adresowany do studentów kierunków dziennikarskich i kulturoznawczych. Program stażu dla „Młodej redakcji” składa się z trzech dwudniowych warsztatów w Warszawie (relacja, wywiad, fotografia), ze spotkań z przedstawicielami mediów (m.in. niemieckie ARD, ZDF czy „Gazeta Wyborcza”, "Aktivist") i przedstawicielami instytucji polskich i niemieckich (dział prasowy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, dziennikarze, politycy), a także z samodzielnych relacji z wydarzeń współfinansowanych przez Fundację. Staż kończy się wyjazdem na Polsko-Niemieckie Dni Mediów.

Informacje o projekcie: Małgorzata Gmiter, malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl, +48 22 338 62 60, Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 73  

Informacje o dotychczasowych edycjach programu znajdziesz tutaj.

Polacy z wyboru

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Domem Spotkań z Historią realizuje projekt „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” . Projekt zapoczątkowała zaprezentowana w 2010 roku w DSH wystawa w języku polskim i niemieckim, na której po raz pierwszy kompleksowo przedstawiono na przykładzie 26 rodów (m.in. Fukierów, Schuchów, Wedlów, Strausów, Gebethnerów, Weiglów, Wernerów) wkład społeczności pochodzenia niemieckiego w rozwój przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego Warszawy. Opisano proces stopniowej i dobrowolnej asymilacji rodzin, których członkowie zapisali także piękną kartę solidarności z polskimi aspiracjami narodowymi. Projekt powstał przy czynnej współpracy potomków rodzin, którzy nadal mieszkają w Warszawie. Jego efekt dowodzi, że wydarzenia II wojny światowej to zaledwie epizod w kilkusetletniej pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców w Warszawie. 

W 2011 roku wystawę zaprezentowano w Czerwonym Ratuszu w Berlinie, a rok później w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie i ponownie w Warszawie w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. W roku 2015 można ją było zobaczyć w warszawskiej dawnej fabryce Norblina, a w 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja. Wystawa została przygotowana jako ekspozycja objazdowa. Składa się z 31 plansz o wymiarach 100 cm x 220 cm i z 8 plansz o wymiarach 50 cm x 220 cm, w sumie 35 mb. Można ją wypożyczyć nieodpłatnie w FWPN. Instytucja wypożyczająca ponosi koszt transportu, montażu, demontażu i ubezpieczenia.

W 2012 roku ukazał się bogato ilustrowany album „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”, autorstwa Tomasza Markiewicza, Tadeusza Władysława Świątka i Krzysztofa Wittelsa.
Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa 2012; Cena 75 zł/30 euro (Niemcy) do nabycia w DSH: księgarnia@dsh.waw.pl

Od 2014 roku można korzystać z interaktywnego polsko-niemieckiego serwisu internetowego „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie  w XIX i XX wieku”, przygotowanego przez FWPN na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne (wersja polska: www.polacyzwyboru.pl , wersja niemiecka: www.polenausfreierwahl.de ). Serwis zawiera zarówno materiały i opracowania, które powstały w trakcie tworzenia wystawy i albumu, jak i zupełnie nowe treści. Został pomyślany nie tylko jako rozwinięcie omawianej ekspozycji, ale także jako forum wymiany informacji i źródło wiedzy o historii Polski i Warszawy.

Aktualne informacje o projekcie można także znaleźć na profilu na Facebooku www.facebook.com/Polacy-z-wyboru_Polen-aus-freier-Wahl.

W 2015 roku powstał pakiet edukacyjny dla młodzieży, który jest podstawą do organizowanych przez FWPN i DSH konkursów dla szkół. Dotychczas przeprowadzono dwie edycje konkursów w 2015 i 2018 roku. PDF pakietu edukacyjnego FWPN „Polacy z wyboru” można pobrać ze strony:

https://dsh.waw.pl/media/edukacja/Polacy%20z%20wyboru%20pakiet.pdf

Informacje o projekcie oraz udostępnianiu wystawy: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 62 

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku. W 2008 roku po raz pierwszy nagroda została wręczona podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Fundatorami nagrody są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius i Fundacja Roberta Boscha.

W grudniu 2013 r. Nagroda Dziennikarska uzyskała imię Tadeusza Mazowieckiego. Postanowili tak fundatorzy nagrody, wyrażając w ten sposób swoje uznanie dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989. W roku 2014 po raz pierwszy przyznano również Nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” honorującą materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu. W roku 2018, w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz medialny, do konkursu dołączyła kategoria Multimedia/Online, przyznawana jako wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości, jakie współczesnym mediom daje internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie.

Obecnie Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia/Online oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro.

Informacja o nagrodzie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl


Inside Russia

Jedenastu dziennikarzy, reporterów i fotoreporterów z Polski i Niemiec wybranych spośród 114 kandydatów, uczestniczyło od 26 listopada do 1 grudnia 2012 r. w podróży studyjnej do Moskwy. Był to projekt FWPN zrealizowany wspólnie z n-ost Network for Reporting on Eastern Europe. Dziennikarze spotkali się w Moskwie i poza stolicą z działaczami ruchu obrony praw człowieka, z opozycjonistami, blogerami i politykami, m. in. z jednym z liderów „oddolnej” opozycji Maxem Katzem i opowiadającym się przeciwko władzy pisarzem Zacharem Prilepinem. W rosyjskiej Dumie rozmawiali z wpływowym posłem Jednej Rosji Robertem Szlegelem, jednym z inicjatorów ustawy zaostrzającej zasady pracy zagranicznych NGO w Rosji. Odwiedzili także niezależną Telewizję Dożd. Gośćmi dziennikarzy byli działacze inicjatywy antykorupcyjnej „Rospil”, a także Władimir Ryżkow – lider Partii Republikańskiej. Ważnym punktem programu był wyjazd za Moskwę, do miasta Żukowski na rozmowy z dziennikarzami lokalnej gazety „Żukowskije Wiesti” – inicjatorami skutecznej akcji obywatelskiego sprzeciwu.

Rozmowy z przedstawicielami inicjatyw obywatelskich, mediów ogólnorosyjskich i regionalnych oraz z reprezentantami oficjalnych instytucji państwowych (także z doradcą prezydenta Putina, przewodniczącym Rady Prezydenckiej ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka Michaiłem Fiedotowem) odpowiedziały przynajmniej częściowo na pytanie o stan społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i o to, kim są reprezentanci nowej opozycji, która doprowadziła do największych od lat demonstracji antyrządowych w Moskwie.

Dziennikarze INSIDE RUSSIA 1
Dziennikarze INSIDE RUSSIA 2

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, +49 30 240 47 85 12

Kolekcja Filmowa FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przygotowała z okazji swojego 20-lecia specjalną Kolekcję Filmową. Jej celem jest upowszechnianie historii Polski i Niemiec, propagowanie wiedzy o kulturze obu krajów oraz o ich wzajemnych relacjach.

W skład kolekcji filmowej FWPN wchodzą następujące filmy:
„Fotoamator”, reż. Dariusz Jabłoński PL/DE, 78 min.
„W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej”, reż. Mary Skinner PL, 58 min.
„Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności”, reż. Krzysztof Czajka PL/DE, 56 min.
„Paczki solidarności”, reż. Lew Hohmann PL/DE, 45 min.
„Niemieckimi śladami w Łodzi”, reż. Zygmunt Skonieczny PL/DE, 52 min.
„Z pokolenia na pokolenie”, reż. Andrzej Sapija    PL/DE, 60 min.
„Jasnowłosa prowincja”, reż. Jacek Kubiak, Klaus Salge, Janusz Zemer PL/DE, 75 min.
„Cicho pod prąd”, reż. Tomasz Kycia, Robert Żurek PL/DE, 60 min.
„Nowi mieszkańcy”, reż. Mark Metzger PL/DE, 30 min.

FWPN udostępnia Kolekcję Filmową bezpłatnie na niekomercyjne pokazy filmowe. Konieczne jest podpisanie umowy użyczenia. Prosimy o ustalenie terminów pokazów z Ewą Baran (ewa.baran@fwpn.org.pl).

Informacja o projekcie: Ewa Baran, ewa.baran@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 66


Warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy

Fundacja Reporterów wraz z FWPN zorganizowały warsztaty dla dziennikarzy śledczych z Ukrainy – finalistów Nagrody dla Dziennikarzy Krajów Partnerstwa Wschodniego „Reporterzy dla reporterów”. Podczas warsztatów pod hasłem „Jak dobrze sprzedać aferę?” dziennikarze ukraińscy spotkali się w Warszawie z grafikami, wydawcami i reporterami z Polski, którzy podzielili się swoją wiedzą o tym, jak przekazywać w sposób jasny i nowoczesny efekty swojej pracy czytelnikom.

Podczas dwudniowych warsztatów w Berlinie i Hamburgu goście z Ukrainy spotkali się z wybitnymi reporterami śledczymi z Niemiec. Ich rozmówcami byli m.in. Klaus Brinkbäumer – zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Der Spiegel“, Oliver Schröm – szef redakcji śledczej „Der Stern“ i Klaus Ott – reporter śledczy „Süddeutsche Zeitung“. Dziennikarze odwiedzili redakcję renomowanego magazynu politycznego „Panorama” realizowanego dla telewizji ARD. W redakcji berlińskiego dziennika „Der Tagesspiegel” spotkali się z reporterem Arminem Lehmannem.

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, +49 30 240 47 85 12

Koło Dyskusyjne Polska

Koło Dyskusyjne Polska to cykl spotkań eksperckich organizowanych wspólnie przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP) i FWPN. Dzięki niemu eksperci z zakresu stosunków polsko-niemieckich mają możliwość regularnych spotkań i dyskusji na temat aktualnych zagadnień dotyczących Polski bądź stosunków polsko-niemieckich.

Koło Dyskusyjne Polska obraduje cztery razy w roku na ustalony wcześniej temat w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej w Berlinie. Przewodniczącym Koła jest były Minister Spraw Zagranicznych oraz Współprzewodniczący Rady FWPN Markus Meckel.

Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 30 240 478 512


Stypendium dziennikarskie

Program stypendialny realizowany w formie konkursu. Jego celem jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.  

Program umożliwia dziennikarzom otrzymanie dofinansowania w wys. do 3.000 euro na pokrycie kosztów kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. Przy realizacji tego projektu Fundacja współpracuje z ekspertami z Polski i Niemiec.

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 65

https://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej. Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Co roku przyznawane będą dwa jednomiesięczne stypendia: w Krakowie i w Berlinie.

Albrecht Lempp (1953-2012) był wybitnym popularyzatorem literatury polskiej w Niemczech i jej tłumaczem. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zmarł nagle w Warszawie w listopadzie 2012 roku. 

Projekt realizowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin.

Informacje o projekcie: Joanna Czudec, + 48 22 338 62 65