drukuj

Rozmowy o przyszłości Europy

„Rozmowy o przyszłości Europy” to zapoczątkowany w grudniu 2013 r. cykl dyskusji eksperckich podejmujących kwestię bieżących wydarzeń politycznych w Polsce i Niemczech również w kontekście europejskim. Program skierowany jest do multiplikatorów oraz polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz decydentów, a spotkania służyć mają wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla zagadnień polityki gospodarczej, energetycznej, bezpieczeństwa. W ostatnim czasie, z uwagi na rozwój sytuacji na Ukrainie, szczególnie istotne w debacie były tematy dotyczące krajów Partnerstwa Wschodniego czy sposobów rozmowy państw europejskich z Rosją na arenie międzynarodowej.

Partnerami poszczególnych wydarzeń w ramach „Rozmów o przyszłości Europy” są polskie i niemieckie think tanki, fundacje i instytucje opiniotwórcze. Część wydarzeń transmitowana jest na żywo do internetu.  

Informacja o projekcie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73