drukuj

Zarząd

Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej liczy sześć osób: dwóch współprzewodniczących, dwóch etatowych członków zarządzających (dyrektorzy) i dwóch członków nieetatowych. Wszyscy członkowie Zarządu  FWPN są mianowani przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub Rząd Republiki Federalnej Niemiec, po jednym na każdą z powyższych funkcji.