drukuj

Raporty i analizy

Barometr Polska-Niemcy 2019

Polacy i Niemcy zdają sobie sprawę, że II wojna światowa wciąż wpływa na wzajemne relacje, choć Niemcy ten wpływ dostrzegają rzadziej. Oba społeczeństwa różni diametralnie ocena Stanów Zjednoczonych i ich prezydenta, co wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w którym zapytano także o ocenę okrągłych rocznic wybuchu II wojny, wejścia Polski do NATO i UE oraz transformacji demokratycznej.


Barometr Polska-Niemcy 2018

20 czerwca 2018 w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się prezentacja wyników badań i debata Polacy i Niemcy o polityce europejskiej. Barometr Polska-Niemcy 2018, cz. II

Dwie trzecie Polaków nadal ocenia stosunki polsko-niemieckim jako dobre, opinie Niemców dramatycznie spadły

Większość Polaków i Niemców chce, aby wzajemne relacje koncentrowały się na przyszłości, a nie historii. Przeszłość ponownie jednak odgrywa rolę w ocenach Polaków, dotyczących tych stosunków. Zapytani o identyfikację z Europą, Polacy wyprzedzają sąsiadów z zza Odry, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Körbera.Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

W 2014 roku ukazało się niemieckojęzyczne wydanie książki dotyczącej tematu inżynierii społecznej pt. „Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus”. Publikacja została wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN pod redakcją naukową prof. dr hab. Piotra Madajczyka i dr. Pawła Popielińskiego.

Publikacja jest zbiorem artykułów historyków z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zawiera analizę polityki ludnościowej prowadzonej w XX wieku przy użyciu przemocy, czyli najróżniejszych czystek o podłożu etnicznym, narodowym, rasowym i klasowym. Historia ta pozostaje trudnym obszarem pamięci, bo nadal stanowi przyczynę podziałów, a odmienne narracje narodowe, odmienne pamięci zbiorowe o historii w poszczególnych państwach trudno dają się do siebie dopasować. Wydawnictwo zostało opublikowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).


Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

Social Engineering – Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus

W 2014 roku ukazało się niemieckojęzyczne wydanie książki dotyczącej tematu inżynierii społecznej pt. „Social Engineering. Zwischen totalitärer Utopie und Piecemeal-Pragmatismus”. Publikacja została wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN pod redakcją naukową prof. dr hab. Piotra Madajczyka i dr. Pawła Popielińskiego.

Publikacja jest zbiorem artykułów historyków z Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zawiera analizę polityki ludnościowej prowadzonej w XX wieku przy użyciu przemocy, czyli najróżniejszych czystek o podłożu etnicznym, narodowym, rasowym i klasowym. Historia ta pozostaje trudnym obszarem pamięci, bo nadal stanowi przyczynę podziałów, a odmienne narracje narodowe, odmienne pamięci zbiorowe o historii w poszczególnych państwach trudno dają się do siebie dopasować. Wydawnictwo zostało opublikowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).


Wspólna dekada. Polska i Niemcy 10 lat razem w Unii Europejskiej

Dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mobilizuje nie tylko do posumowań, jak zmieniała się w tym okresie zarówno Polska, jak i sama Wspólnota. Polityka europejska opiera się na współpracy poszczególnych państw. Dla Polski najważniejszym z nich były – i są nadal – Niemcy: niegdyś zdeterminowany adwokat Warszawy w jej staraniach o dołączenie do Unii Europejskiej, obecnie zaś państwo członkowskie, z którym łączą Polskę ścisłe interesy polityczne i gospodarcze. Wejście do struktur unijnych otworzyło przed Polską możliwości kooperacji z zachodnim sąsiadem na nowych warunkach i – przynajmniej formalnie – na jednym poziomie, w ramach równoprawnego członkostwa w jednej wspólnocie. Przed Niemcami, zabiegającymi o wejście Polski do Unii Europejskiej zarówno z poczucia historycznego obowiązku, jak i z pragmatycznego przekonania, że rozszerzenie Wspólnoty na wschód będzie dla nich korzystne, po 2004 roku także otworzyły się nowe perspektywy.

Niniejsza publikacja podsumowuje relacje Polski i Niemiec w czasie dekady, która minęła od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje na zmiany, jakie zaszły w wybranych dziedzinach podczas dziesięciu lat wspólnej obecności w UE: polityce wschodniej, stosunkach gospodarczych, wzajemnym postrzeganiu. Podejmuje także temat Polaków na niemieckim rynku pracy oraz kontaktów młodzieży z obu państw. Autorzy, podając fakty i liczby, formułują wnioski dotyczące minionego dziesięciolecia oraz kreślą możliwe perspektywy na przyszłość.


Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy - raport CSM 2013

W środę 23 stycznia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna zaprezentowany został raport pod redakcją Piotra Burasa pt. „Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy”. Gospodarzami spotkania była Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacją Konrada Adenauera. W panelu dyskusyjnym wzięli udział Janusz Reiter, Prezes CSM, Anna Kwiatkowska-Drożdż, kierownik Zespołu Niemiec i Europy Zachodniej w OSW, Piotr Buras, autor raportu i Dyrektor European Council on Foreign Relations, oraz Andrzej Olechowski.

Na sali byli obecni m.in. nowy Ambasador Polski w Berlinie, pan Jerzy Margański, zastępca Ambasadora Niemiec w Polsce, pan Joachim Bleicker, oraz Ambasador Austrii w Polsce, pan Herbert Krauss.

Raport analizuje obecny stan relacji polsko-niemieckich i przytacza opinie elit na temat projektu polsko-niemieckiego partnerstwa w Europie. Zdaniem autorów pracy kryzys zmienił optykę relacji polsko-niemieckich i dynamikę polityczną w Unii Europejskiej. Przyczynił się także do zdefiniowania własnych interesów obu krajów, czego skutkiem stała się wola polityczna bliskiej współpracy między Polską a Niemcami. Jednak paradoksalnie w obecnym układzie relacje obu krajów mogą być bardziej zagrożone ze względu na reformy w UE prowadzące potencjalnie do powstania dwóch kręgów integracji. Dlatego zdaniem autorów raportu głównym zadaniem dla Polski i Niemiec jest obecnie poszukiwanie takiego modelu ułożenia relacji między strefą euro a krajami deklarującymi chęć przystąpienia do niej w najbliższej przyszłości, które pozwoliłoby zachować jak najwięcej punktów stycznych między oboma kręgami integracji.
 
Raport w wersji PDF dostępny jest tutaj.

Prezentacja raportu Polska-Niemcy Partnerstwo dla Europy Interesy opinie elit perspektywy

Prezentacja raportu pt. „Polska-Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy”

Niemiecka transformacja energetyczna: trudne początki - raport OSW 2012

Zainicjowana  w maju 2011 roku, kilka miesięcy po awarii elektrowni atomowej w Fukushimie transformacja energetyczna RFN przedstawiana jest jako decyzja ostateczna, a ze względu na narzucone tempo zmian stanowi nową jakość w strategii energetycznej Niemiec. Głównymi jej założeniami są: rezygnacja z energii jądrowej do 2022 roku, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), rozbudowa sieci przesyłowych, budowa nowych elektrowni konwencjonalnych i wzrost efektywności energetycznej.Strategia ma się opierać głównie na rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, udział energii odnawialnej w produkcji prądu ma systematycznie wzrastać – z obecnych ok. 20% do ok. 38% w 2020 roku. W 2030 roku ma on już wynieść około 50%, w 2040 roku – 65%, a w 2050 – aż 80%.
 
Konsekwencje Energiewende nie ograniczają się do sfery zaopatrzenia w energię. W średnim i długim okresie spodziewać się można zmian w funkcjonowaniu nie tylko gospodarki, lecz także niemieckiego społeczeństwa i państwa. Utrudnienia rozbudowy sieci przesyłowych, zbyt wysokie koszty budowy farm wiatrowych, problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną w szczególnie mroźne zimy skłaniają rząd federalny do centralizacji władzy i ograniczania suwerenności krajów związkowych w realizacji ich polityk energetycznych. Dotychczas takie próby dokonują się pod hasłem zwiększenia koordynacji. Energiewende może też okazać się początkiem „trzeciej rewolucji przemysłowej” w kierunku zielonej gospodarki i społeczeństwa opartego na zrównoważonym rozwoju. Konieczne będzie zawarcie nowej „umowy społecznej”, a więc ułożenia na nowo  relacji państwo-społeczeństwo-gospodarka. Wynegocjowanie takiej umowy będzie jednym z najważniejszych wyzwań niemieckiej polityki w nadchodzących latach.
 
Pod redakcją Anny Kwiatkowskiej-Drożdż
Autorzy: Anna Kwiatkowska-Drożdż, Marta Zawilska-Florczuk,
Konrad Popławski, Piotr Buras
Współpraca: Kamil Frymark

Więcej na stronie OSW

delit

delit. czyli subiektywny przewodnik po najnowszej literaturze niemieckojęzycznej

W dodatku literackim delit. prezentowane są nie tylko recenzje przekładów, ale również artykuły, felietony, eseje i rozmowy na temat najnowszej literatury z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

delit. to dodatek literacki do magazynu Aktivist.
delit. jest projektem zainicjowanym i sponsorowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

delit nr 4 (jesień 2012)
delit nr 3 (wiosna 2012)
delit nr 2 (jesień 2011)
delit nr 1 (wiosna 2011)


Polacy i Niemcy w oczach Rosjan 2012 - badanie ISP

Z czym Rosjanie kojarzą Polskę i Niemcy? Jak oceniają wzajemne relacje polsko-rosyjskie i niemiecko-rosyjskie? Jakie działania należy podejmować, aby zbliżyć Polaków i Rosjan? Na te pytania – wyjątkowo aktualne w kontekście zamieszek w Warszawie w trakcie EURO 2012 – odpowiadali uczestnicy konferencji „Ludzie – historia – polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan”, która odbyła się w Warszawie 27 czerwca 2012 r. Podczas konferencji zaprezentowano całościowe wyniki badania sondażowego dotyczącego postrzegania Polaków oraz Niemców przez Rosjan.

Badanie sondażowe Instytutu Spraw Publicznych „Wizerunek Polski i Polaków oraz Niemiec i Niemców w Rosji” zostało zrealizowane we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Centrum Lewady w Rosji.


dr Andrzej Grajewski, współprzewodniczący Zarządu FWPN; dr Grzegorz Gromadzki, ISP; dr Agnieszka Łada, ISP; dr Ekaterina Timoshenkowa, Rosyjska Akademia Nauk; Cornelius Ochmann, ekspert Fundacji Bertelsmanna

Komentarze do badania:
dr Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, Polak i Niemiec w oczach Rosjan
Tomasz Horbowski, eastbook.eu: Rosjanie o Polakach: choć się nie znamy to się lubimy… trochę

Znikająca granica - nowa polska migracja do Niemiec 2012 - badanie ISP

Znikająca granica - nowa polska migracja do Niemiec. Perspektywa lokalna.

dr Agnieszka ada podczas prezentacji badania pt Znikajca granica

dr Agnieszka Łada podczas prezentacji badania w trakcie V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie