drukuj

Raporty i analizy

Lokalny i międzynarodowy wymiar informacji w mediach polskich i niemieckich

Raport "Lokalny i międzynarodowy wymiar informacji w mediach polskich i niemieckich - analiza doniesień medialnych w Polsce i w Niemczech" zrealizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Collegium Civitas stanowił materiał do debaty „Po gwizdku końcowym: rzut oka na polskie i niemieckie doniesienia medialne – tendencje i tematy tabu”, która odbyła się podczas V Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Schwerinie.


Sondaż Instytutu Demoskopii w Allensbach: Coraz więcej sympatii w polsko-niemieckim spojrzeniu

Polacy według Niemców są "coraz sympatyczniejsi", coraz więcej mieszkańców po obu stronach Odry jest zdania, że więcej łączy oba narody niż je dzieli, współpraca polsko-niemiecka awansuje powoli do priorytetu we wzajemnych stosunkach. Dawno już Polacy i Niemcy nie darzyli się taką sympatią. Skala sympatii polsko-niemieckiej jest dziś na plusie - pokazują wyniki badania zleconego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Instytutowi Demoskopii w Allensbach.

Obraz Polaków w oczach Niemców i analogicznie - wizerunek Niemców w oczach Polaków polepsza się z roku na rok. Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" mieszkańcy obu krajów nie tylko uznają stosunki panujące między nimi za całkowicie normalne, lecz także uważają się nawzajem za bardziej sympatycznych, coraz częściej podzielają te same wartości i widzą w sąsiadach ważnych partnerów. Polacy i Niemcy zaczynają się lubić...

Więcej informacji w załączniku.

Kompletną wersję raportu w postaci pliku PDF można zamówić pod adresem malgorzata.gmiter@fwpn.org.pl.

Komentarz PAP: Jaka jest temperatura naszych stosunków?
Komentarz na stronie Konsulatu Generalnego w Krakowie: Coraz więcej sympatii w polsko-niemieckim spojrzeniu

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“ to rzetelna analiza aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Polsce.

„Polen-Analysen” ukazują się dwa razy w miesiącu od 2006 r. i rozsyłane są mailem. To wspólny projekt Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadzie (DPI), ośrodka  naukowego zajmującego się badaniami nad Europą Wschodnią (Bremer Forschungsstelle Osteuropa) oraz Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde) we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od września 2012 r. „Polen-Analysen“ powstają w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja wydaje także od 2009 r. z Centrum Stosunków Międzynarodowych „Biuletyn Niemiecki”.

Wszystkie opublikowane dotąd analizy można znaleźć w archiwum. Tutaj można nieodpłatnie zaprenumerować biuletyn.

Raport wstępny Międzynarodowej Społecznej Misji Obserwacyjnej na Ukrainę

Międzynarodowa Społeczna Misja Obserwacyjna (CSEOM) była przedsięwzięciem organizacji pozarządowych z Polski (Fundacja im. Stefana Batorego), Niemiec (European Exchange) i Litwy (Eastern Europe Studies Centre) zorganizowanym pod auspicjami Aleksandra Kwaśniewskiego i Markusa Meckela. Misja działała na Ukrainie od 17 września do 7 listopada i składała się z 15 członków długoterminowych (eksperci i obserwatorzy) oraz obserwatorów krótkoterminowych rozmieszczonych na terenie kraju. Raporty okresowe były publikowane 5 i 23 października.

Rodzina - to się opłaca

Raport „Rodzina – to się opłaca” autorstwa ekspertów Fundacji Energia dla Europy. 

Główne tezy raportu:
•    Stwarzanie odpowiedniego klimatu dla rodziny i zachęta do jej zakładania muszą być widziane jako inwestycja ze strony państwa. Polski nie stać na nieprowadzenie polityki rodzinnej.
•    Kapitał społeczny jest kluczową wartością dla Polski. Bez zwiększania dzietności nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna.
•    Polityka rodzinna to nie pomoc najuboższym. Powinna ona wspierać wszystkich rodziców i kierować do nich zróżnicowane instrumenty.
•    Państwo musi prowadzić politykę prorodzinną, jednak nie może zastępować rodziny i ograniczać jej praw. Wydawanie odpowiednich środków finansowych przez samą rodzinę jest efektywniejsze niż robienie tego przy udziale kolejnych szczebli urzędniczych.
•    Udogodnienia podatkowe muszą być skierowane do rodziny, a nie pojedynczych jej członków. To rodzina płaci podatek.
•    Ważnymi elementami polityki rodzinnej powinny być system wsparcia dla matek powracających do pracy po urodzeniu dziecka oraz system wyrównywania szans edukacyjnych.
•    W obecnych warunkach finansowych państwa środki na politykę rodzinną powinny być w pierwszym rzędzie uzyskiwane w procesie reform budżetowych oraz dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Wydanie raportu wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Źródło: FEDE