drukuj

30 lat FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

1991 – 2021

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, powołana do życia przed 30 laty przez rządy Polski i Niemiec, wspiera finansowo przedsięwzięcia zbliżające oba narody. FWPN dofinansowała dotychczas 16 tysięcy projektów i współtworzyła tym samym podstawy porozumienia polsko-niemieckiego. Łączna kwota dotacji przyznanych od 1991 do dziś (styczeń 2021) wynosi 1 344 325 007 zł [312 633 722 Euro].

FWPN przyznaje dotacje w następujących obszarach: społeczeństwo (w tym gospodarka i środowisko), media i opinia publiczna, nauka, edukacja oraz kultura.

Poza działalnością dotacyjną, FWPN realizuje także projekty inicjowane przez siebie – we współpracy z organizacjami i instytucjami z obu krajów.

FWPN stara się reagować na bieżące wyzwania. W roku jubileuszowym czujemy się szczególnie zobowiązani do realizacji misji Fundacji wspólnie z naszymi partnerami i wnioskodawcami. W 2021 roku zachęcamy wnioskodawców i partnerów do realizowania zadań w obszarze online – temu m.in. służy konkurs „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”, priorytetowo traktujący przedsięwzięcia odbywające się w przestrzeni wirtualnej.

O historii projektów dofinansowanych i zrealizowanych przez FWPN na przestrzeni 30 lat opowiada seria spotów #30latFWPN prezentująca w mediach społecznościowych wybrane projekty Fundacji.


„30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”
Zgłoszenia przyjmujemy od 2020-01-27 do 2021-11-01

Nabór wniosków w jubileuszowej linii projektowej FWPN z preferencyjnymi warunkami finansowania!


W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i powołania do życia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Te 30 lat aktywności Fundacji było wypełnione wspieraniem i inicjowaniem wartościowych projektów polsko-niemieckich.

W roku jubileuszowym czujemy się szczególnie zobowiązani do realizacji misji Fundacji wspólnie z naszymi partnerami i wnioskodawcami. Zapraszamy do składania wniosków o dotacje na projekty polsko-niemieckie w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania.

Co finansujemy w linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”?

Preferowane tematy:

  • przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim
  • innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich
  • zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich
  • zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach
  • wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19

Preferowana forma projektów:

  • seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus)
  • webinaria, edukacja online
  • wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych)\
  • opracowania, ekspertyzy
  • nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne

Kto może składać wnioski?

Polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty

Terminy:
Termin składania wniosków: 11.01.2021 – 01.11.2021
Okres realizacji projektów: 01.02.2021 – 30.11.2021 
Rozliczenie projektu: do 15.12.2021

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, ale nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Wnioski należy składać w systemie online na stronie https://e-wnioski.fwpn.org.pl (w polu „tytuł projektu” należy wpisać, że wniosek składany jest w linii „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”).

Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Jakie są warunki finansowania projektów?

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30.000 PLN lub 6.700 EUR. Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu.   

Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych terminów, poinformujemy wnioskodawców o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji.

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Pliki do pobrania