drukuj

Rada

Rada Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej składa się z dziesięciu osób – po pięć osób powoływanych i odwoływanych przez każdy z Rządów – RP i RFN. Jej członkowie to przedstawiciele życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i politycznego Polski lub Niemiec.

grupowe zdjcie Rady FWPN