drukuj

Kwoty dotacji i terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów.

Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 3 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski złożone w terminie krótszym lub dłuższym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 100.000 PLN lub w roku 2024 21.800 EUR.

Wniosek do 30.000 zł (6.500 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do 30.000 zł (6.500 €), został zakończony.

Wniosek powyżej 30.000 zł (6.500 €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 zł (6.500 €), nie może złożyć kolejnego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.

Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Pliki do pobrania