drukuj

Logo

Logo

Znak marki zbudowany jest ze znaku graficznego (sygnetu) oraz nazwy instytucji prezentowanej w języku polskim i niemieckim. Krój logotypu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej to Futura Regular.

Stalowy o składowych C50 M35 Y30 K0 jest kolorem podstawowym dla znaku marki i występuje wtedy, gdy znak prezentowany jest na bieli. Uwaga: kolor nazwy w wersji podstawowej występuje w kolorze czarnym (patrz znak marki poniżej).

Kolor ten należy stosować w druku z użyciem barw CMYK.
W przypadku druku jednokolorowego stosujemy odpowiednio:
– na podłożach powlekanych kolor PANTONE 7544 C,
– na podłożach niepowlekanych kolor PANTONE 7544 U.

Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego – kwadratu o boku równym 1/2a.
Wielkość pola ochronnego wynosi połowę średnicy sygnetu. Minimalna wielkość znaku wraz z polem ochronnym wynosi 35 mm w podstawie.

System Identyfikacji Wizualnej dopuszcza w wyjątkowych przypadkach stosowanie znaku w wariantach jednobarwnych lub monochromatycznych dla poprawy czytelności przekazu (np. hierarchia informacji) po każdorazowej konsultacji z FWPN. Warianty monochromatyczne występują tylko w obrębie przedstawionej w Systemie Identyfikacji Wizualnej kolorystyki podstawowej.

Warianty achromatyczne znaku mają zastosowanie, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (na przykład tłoczenie, grawerunek itp.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt: logo@fwpn.org.pl.

Pliki do pobrania