drukuj

Tryb podejmowania decyzji

Decyzje w sprawie wniosków

Wnioski zawierające błędy formalne nie są przyjmowane do dalszej procedury. 
Wnioski spełniające kryteria formalne kierowane są do procedury opracowania. 

O aktualnym statusie wniosku będziecie Państwo informowani drogą mailową, a także za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) → zakładka „Wnioski wysłane”.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd FWPN.
Decyzje w sprawie wniosków podejmowane są w przeciągu trzech miesięcy. 

Fundacja nie podlega wymogowi równego traktowania i nie jest zobowiązana do uzasadniania decyzji o odmowie udzielenia dotacji.


Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.