drukuj

Piotr M. Majewski

współprzewodniczący Zarządu

Piotr Maciej Majewski, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia tej uczelni. Interesuje się dziejami Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zwłaszcza stosunkami czesko-niemieckimi w XIX i XX w. oraz historią polityczną ziem czeskich w latach 1918-1948. Zajmował się również polityką zagraniczną PRL i przymusowymi migracjami ludności po II wojnie światowej. W latach 2009-2017 pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, był współautorem koncepcji programowej tej placówki i scenariusza jej wystawy stałej. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Historycznego”, zasiada w radach naukowych czasopism „Český časopis historický“, „Slovanský přehled“ i „Moderní dějiny“, a także w radzie naukowej serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej“, „Newsweeku“, „Polityce“, „Przeglądzie Politycznym“ i „Tygodniku Powszechnym“.

Do jego najważniejszy publikacji należą książki: Niemcy sudeccy 1848-1948: Historia pewnego nacjonalizmu (2007, czeskie wydanie 2014), Zmarnowana szansa? Możliwości obrony Czechosłowacji jesienią 1938 roku (2016, czeskie wydanie 2018), Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (2019, czeskie wydanie 2022, w przygotowaniu wydania angielskie i ukraińskie), Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Protektorat Czech i Moraw, 1939-1945 (2021, czeskie wydanie w przygotowaniu).