drukuj

Centrum Studiów Polonoznawczych

Zainicjowane przez FWPN w 2011, a otwarte w 2012 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera na uniwersytetach w Halle i Jenie zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem historycznych i współczesnych form polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury, przy czym studia polonoznawcze z założenia są studiami regionalnymi (area studies) pozwalającymi spojrzeć na Polskę z perspektywy powiązań europejskich i międzynarodowych. Centrum jako jedyna w swoim rodzaju placówka badawcza i edukacyjnawspiera zdobywanie wiedzę o Polsce, m.in. w ramach magisterskich interdyscyplinarnych studiów nad Polską.

W ciągu pięcioletniego okresu finansowania projektu przez FWPN i innych grantodawców jak Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki czy Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej zespół Centrum rozwinął działalność w trzech obszarach:  badań naukowych, działalności dydaktycznej oraz otwartego dla szerszej publiczności programu kulturalno-edukacyjnego, jak również zdefiniował własny profil skoncentrowany na badaniach prawa w ujęciu międzynarodowym. Dzięki różnorodnym inicjatywom Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera wpisało się na stałe w ofertę edukacyjną w Halle i Jenie. Zaangażowanie Centrum jako partnera wielu inicjatyw naukowych i kulturalnych na płaszczyźnie regionalnej, centralnej i międzynarodowej w 2018 roku potwierdza jego ugruntowaną pozycję i pozytywne postrzeganie przez środowisko akademickie.

Więcej informacji na stronie: http://www.aleksander-brueckner-zentrum.org.
Informacja o projekcie: Karolina Fuhrmann, karolina.fuhrmann@sdpz.org, +49 3032 666 536.