drukuj

Polacy z wyboru

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Domem Spotkań z Historią realizuje projekt „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku” . Projekt zapoczątkowała zaprezentowana w 2010 roku w DSH wystawa w języku polskim i niemieckim, na której po raz pierwszy kompleksowo przedstawiono na przykładzie 26 rodów (m.in. Fukierów, Schuchów, Wedlów, Strausów, Gebethnerów, Weiglów, Wernerów) wkład społeczności pochodzenia niemieckiego w rozwój przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego Warszawy. Opisano proces stopniowej i dobrowolnej asymilacji rodzin, których członkowie zapisali także piękną kartę solidarności z polskimi aspiracjami narodowymi. Projekt powstał przy czynnej współpracy potomków rodzin, którzy nadal mieszkają w Warszawie. Jego efekt dowodzi, że wydarzenia II wojny światowej to zaledwie epizod w kilkusetletniej pokojowej koegzystencji Polaków i Niemców w Warszawie. 

W 2011 roku wystawę zaprezentowano w Czerwonym Ratuszu w Berlinie, a rok później w Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie i ponownie w Warszawie w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. W roku 2015 można ją było zobaczyć w warszawskiej dawnej fabryce Norblina, a w 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja. Wystawa została przygotowana jako ekspozycja objazdowa. Składa się z 31 plansz o wymiarach 100 cm x 220 cm i z 8 plansz o wymiarach 50 cm x 220 cm, w sumie 35 mb. Można ją wypożyczyć nieodpłatnie w FWPN. Instytucja wypożyczająca ponosi koszt transportu, montażu, demontażu i ubezpieczenia.

W 2012 roku ukazał się bogato ilustrowany album „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”, autorstwa Tomasza Markiewicza, Tadeusza Władysława Świątka i Krzysztofa Wittelsa.
Wydawcy: Dom Spotkań z Historią, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa 2012; Cena 75 zł/30 euro (Niemcy) do nabycia w DSH: księgarnia@dsh.waw.pl

Od 2014 roku można korzystać z interaktywnego polsko-niemieckiego serwisu internetowego „Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie  w XIX i XX wieku”, przygotowanego przez FWPN na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne (wersja polska: www.polacyzwyboru.pl , wersja niemiecka: www.polenausfreierwahl.de ). Serwis zawiera zarówno materiały i opracowania, które powstały w trakcie tworzenia wystawy i albumu, jak i zupełnie nowe treści. Został pomyślany nie tylko jako rozwinięcie omawianej ekspozycji, ale także jako forum wymiany informacji i źródło wiedzy o historii Polski i Warszawy.

Aktualne informacje o projekcie można także znaleźć na profilu na Facebooku www.facebook.com/Polacy-z-wyboru_Polen-aus-freier-Wahl.

W 2015 roku powstał pakiet edukacyjny dla młodzieży, który jest podstawą do organizowanych przez FWPN i DSH konkursów dla szkół. Dotychczas przeprowadzono dwie edycje konkursów w 2015 i 2018 roku. PDF pakietu edukacyjnego FWPN „Polacy z wyboru” można pobrać ze strony:

https://dsh.waw.pl/media/edukacja/Polacy%20z%20wyboru%20pakiet.pdf

Informacje o projekcie oraz udostępnianiu wystawy: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 62