drukuj

Stypendium dziennikarskie

Program stypendialny realizowany w formie konkursu. Jego celem jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.  

Program umożliwia dziennikarzom otrzymanie dofinansowania w wys. do 3.000 euro na pokrycie kosztów kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. Przy realizacji tego projektu Fundacja współpracuje z ekspertami z Polski i Niemiec.

Informacja o projekcie: Joanna Czudec, joanna.czudec@fwpn.org.pl, + 48 22 338 62 65

https://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/