drukuj

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest od 1997 roku. W 2008 roku po raz pierwszy nagroda została wręczona podczas Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Fundatorami nagrody są trzy kraje związkowe: Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, jak również Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius i Fundacja Roberta Boscha.

W grudniu 2013 r. Nagroda Dziennikarska uzyskała imię Tadeusza Mazowieckiego. Postanowili tak fundatorzy nagrody, wyrażając w ten sposób swoje uznanie dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989. W roku 2014 po raz pierwszy przyznano również Nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” honorującą materiał przygotowany przez dziennikarzy z sześciu regionów partnerskich, który w wyjątkowy sposób dokumentuje integrację, przemiany i nowe problemy codzienności na pograniczu. W roku 2018, w odpowiedzi na zmieniający się krajobraz medialny, do konkursu dołączyła kategoria Multimedia/Online, przyznawana jako wyróżnienie dla prac dziennikarskich, które powstały przy istotnym wykorzystaniu możliwości, jakie współczesnym mediom daje internet, technologie cyfrowe oraz środowisko różnorodnych aplikacji. Warsztat dziennikarski, dobrze opowiedziana historia i innowacyjne opracowanie pod względem technologicznym mają w przypadku prac zgłoszonych w tej kategorii równe znaczenie.

Obecnie Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, Multimedia/Online oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro.

Informacja o nagrodzie: Magdalena Przedmojska, magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl, tel. +48 22 338 62 73

www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl