drukuj

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za rok 2001

Sprawozdanie z działalności za rok 2001

  Dziedzina Liczba dotacji Suma
dotacji w zł
Udział
procentowy
przyznanych
kwot
A. Wymiana młodzieży, budowa schronisk młodzieżowych i miejsc spotkań młodzieży 41 3 359 546 9,23%
B. Ochrona środowiska, transport, telekomunikacja oraz inne inwestycje infrastrukturalne 63 2 412 451 6,63%
C. Kształcenie i dokształcanie specjalistów w zakresie gospodarki 50 2 927 064 8,04%
D. Utworzenie i działalność instytutów kultury, oraz wspólne projekty badawcze i inne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne 174 10 093 708 27,74%
E. Krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej 48 2 737 178 7,52%
F. Restaurowanie i zachowanie pomników kultury o europejskim, historycznym znaczeniu, tworzenie, rozbudowa i utrzymanie miejsc pamięci 69 7 608 035 20,91%
G. Instytucje kościelne, charytatywne i społeczne oraz ich inicjatywy, między innymi w dziedzinie ochrony zdrowia 56 7 251 316 19,93%
  RAZEM 501 36 389 298 100%