drukuj

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalnosci za rok 2002

Sprawozdanie z działalności za rok 2002

  Dziedzina Liczba dotacji Suma
dotacji w zł
Udział
procentowy
przyznanych
kwot
A. Wymiana młodzieży, budowa schronisk młodzieżowych i miejsc spotkań młodzieży 67 2 099 816,40 14,66%
B. Ochrona środowiska, transport, telekomunikacja oraz inne inwestycje infrastrukturalne 6 190 860 1,33%
C. Kształcenie i dokształcanie specjalistów w zakresie gospodarki 36 1 021 130 7,13%
D. Utworzenie i działalność instytutów kultury, oraz wspólne projekty badawcze i inne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne 276 8 118 518 56,70%
E. Krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej 42 1 255 590 8,77%
F. Restaurowanie i zachowanie pomników kultury o europejskim, historycznym znaczeniu, tworzenie, rozbudowa i utrzymanie miejsc pamięci 14 1 054 930 7,37%
G. Instytucje kościelne, charytatywne i społeczne oraz ich inicjatywy, między innymi w dziedzinie ochrony zdrowia 19 578 576 4,04%
  RAZEM 460 14 319 420,40 100%