drukuj

ALS 2016

Renate Schmidgall (ur. 1955) – tłumaczka literatury polskiej na język niemiecki. W latach 1984-1996 pracowała w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, a od 1996 r. poświęciła się tłumaczeniom literackim z języka polskiego (m.in. Huelle, Stasiuk, Krall, Kuczok, Sommer, Szymborska, Zagajewski). Za przekłady prozy i poezji polskiej otrzymała liczne nagrody, m.in.: Europäischer Übersetzerpreis miasta Offenburg (2006) i Nagrodę im. Karla Dedeciusa (2009).

i

Marek Zagańczyk (ur. 1967) – pisarz, eseista, wydawca, zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”.

Absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1989 r. wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Redaktor serii „Podróże” (Zeszyty Literackie). Kurator archiwum i spuścizny Pawła Hertza. Eseje, szkice literackie i recenzje publikował w pismach: „Kultura Niezależna”, „Teatr", „Gazeta Wyborcza" i „Zeszyty Literackie".


Renate Schmidgall / Marek Zagańczyk Fot. Elżbieta Lempp