drukuj

Kalendarium

3 września 2020

 • Polska – Niemcy po II wojnie światowej

  Od: 2 września 2020 Do: 30 września 2020 Plac Europejski 3, Warszawa
  Wydanie trzeciego zeszytu „Mówią wieki” poświęconego wspólnej historii Polaków i Niemców. Historia stosunków powojennych Polski z dwoma państwami niemieckimi to historia bardzo zawiła.
  więcej
 • KORONAWIRUS NIE ZDOŁAŁ ZAINFEKOWAĆ SZTUKI – kolejne odsłony wystawy „Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów“ w Warszawie i w Berlinie

  Od: 14 sierpnia 2020 Do: 30 września 2020 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa
  "Koronawirus nie zdołał zainfekować sztuki" – kolejne odsłony wystawy „Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów“ w Warszawie i w Berlinie "... W czasach pandemii ta wystawa jest dowodem, iż koronawirus nie zdołał zainfekować sztuki..." powiedział Robert von Rimscha, Radca Minister ds. Kulturalnych, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, otwierając wystawę "Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów" 13. Sierpnia 2020. Te słowa przyjęli brawami goście wernisażu, zebrani na placu przed warszawską Galerią Art In House, zaopatrzeni w maseczki i zachowujący zalecany dystans. Wystawa powstała najpierw w postaci wirtualnej, w celu podtrzymania polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej, z wykorzystaniem alternatywnych kanałów komunikacji i innowacyjnych formatów działania. W ramach współpracy polsko-niemieckich artystów i animatorów kultury internet wykorzystany został jako przestrzeń dialogu i wirtualnych spotkań. Projekt wystawy zrealizowały 2 organizacje pozarządowe, polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom i niemieckie Stowarzyszenie Policultura, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt wpisany jest w program „Klimat 2.0 – online solutions for future“, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Kurator: Barbara Czechmeszyńska-Skowron. W projekcie wzięli udział artyści z Polski - Greta Grabowska, Misia Konopka, Teresa Murawska, Katarzyna Skoczyńska, Marcin Zalewski i z Niemiec – Asgar Bozorgi, Bogusław Fleck, Irena Imańska, Witold Stypa. Wystawa wirtualna została upubliczniona 1 lipca 2020, następnie od 14 lipca do 11 sierpnia obrazy wyeksponowano w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Od 13 do 30 sierpnia wystawę gościła warszawska galeria Domu Aukcyjnego Art In House, a 4 września będzie miał miejsce wernisaż w przestrzeni ekspozycyjnej Kolonii Artystycznej Gerichtshoeffe w Berlinie. W planach prezentacje w kolejnych galeriach. W ten sposób artyści i organizacje pozarządowe zabierają głos w ogólnej dyskusji na temat ekologii, klimatu oraz środowiska naturalnego.
  więcej
 • Wasteland: Kultura dla Klimatu / Kultur für das Klima

  Od: 1 sierpnia 2020 Do: 30 listopada 2020 Online / Przegląd Sztuki Survival / Port Północny, Wrocław
  Zapraszamy do udziału w debatach online towarzyszących 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, które odbędą się z udziałem artystów, kuratorów oraz aktywistów z Wrocławia i Berlina, w ramach projektu "Wasteland: Kultura dla klimatu / Kultur für das Klima".
  więcej
 • Film dokument fabularyzowany pt." Krzyż ponad swastyką - Akcja Inteligencja"

  Od: 1 stycznia 2020 Do: 16 grudnia 2020 Polska
  Film „Krzyż ponad swastyką – Akcja Inteligencja” stanowi ostatnią część tryptyku obozowego poświęconego nieznanym wydarzeniom związanym z hitlerowską Akcją Inteligencja, mającą na celu eksterminację inteligencji polskiej, której integralną część stanowili zwłaszcza na ziemiach włączonych do Rzeszy – duchowni polscy. Od pierwszych dni okupacji byli oni mordowani lub aresztowani i zsyłani do obozów koncentracyjnych. Tematu ich męczeństwa nie podejmował żaden dokumentalista. Pragniemy uzupełnić tę lukę, posługując się wypowiedziami historyków i bogatą dokumentacją w postaci: wspomnień samych duchownych oraz świeckich świadków, zestawem muzealnych dokumentów i fotografii, a także archiwalnymi materiałami filmowymi. Film wzbogacimy scenami fabularyzowanymi realizowanymi na podstawie autorskich wspomnień więzionych duchownych.
  więcej
 • Klima(t) 2.0 Publikacja dobrych praktyk z zakresu likwidacji negatywnych skutków zmian klimatu i działalności człowieka.

  Od: 15 lipca 2020 Do: 30 listopada 2020 Warszawa
  Publikacja na łamach miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii” tekstów w formacie papierowym, cyfrowym i audio. Teksty przygotuje Filip Springer i będą kontynuacją zeszłorocznego cyklu "Zmiana klimatu już tu jest", poświęconemu pogłębionej analizie negatywnych zmian klimatu.
  więcej
 • Wirtualna wystawa malarstwa p.t. Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów

  Od: 1 lipca 2020 Do: 30 czerwca 2022 EU
  więcej
 • Transgraniczna Inicjatywa dla Zielonych Smart Cities

  Od: 1 lipca 2020 Do: 30 września 2020 al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań, Poznań
  Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego transgranicznego instrumentarium badawczego do analizy działań ekologicznych gmin. W efekcie tej analizy jednostka samorządu terytorialnego powinna uzyskać pełny obraz skuteczności swoich działań, poziomu ich zaawansowania oraz percepcji społecznej.
  więcej
 • Transgraniczna Inicjatywa dla Zielonych Smart Cities

  Od: 1 lipca 2020 Do: 30 września 2020 al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań, Poznań
  Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego transgranicznego instrumentarium badawczego do analizy działań ekologicznych gmin. W efekcie tej analizy jednostka samorządu terytorialnego powinna uzyskać pełny obraz skuteczności swoich działań, poziomu ich zaawansowania oraz percepcji społecznej. Wszystkie te aktywności bazują na obowiązkowych zadaniach ustawowych ws. ochrony środowiska i wpisują się w światowe trendy ekologiczne związane ze zmianami klimatu i budowaniem idei smart city 3. 0 w ramach trzeciej generacji.
  więcej
 • Prusy. Pięć stuleci

  Od: 1 kwietnia 2020 Do: 15 grudnia 2020 ul. Hankiewicz 2, Warszawa
  Wydanie publikacji „Prusy. Pięć stuleci” jest to syntetyczne opracowanie dziejów państwa Hohenzollernów od piętnastego do dwudziestego wieku. Nacisk jest położony na dzieje polityczne, ale również uwzględnione są najważniejsze aspekty historii kulturalnej, społecznej i gospodarczej państwa pruskiego. Zasadniczy tekst jest wzbogacony o „rzuty okiem”, czyli mikroopracowania dotyczące wybranych aspektów (wydarzeń, osób) związanych z omawianą w konkretnym rozdziale tematyką. Każda część opracowania zaopatrzona jest również we wskazówki bibliograficzne. Ramy chronologiczne książki oparte są na schemacie „długich” i „krótkich” stuleci, tak aby wyeksponować bardziej pruską specyfikę. Na przykład „długim” pruskim stuleciem był wiek osiemnasty, którego początek w Prusach datuję na 1688 roku (śmierć Wielkiego Elektora), a koniec na 1806 rok (klęska Prus w wojnie z Napoleonem). Z kolei „krótkim” stuleciem w Prusach był wiek dwudziesty, którego początkiem był wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 roku, a końcem rok 1947 – decyzja o formalnej likwidacji państwa pruskiego przez Międzysojuszniczą Radę Kontroli Niemiec. Poza wydaniem publikacji, planowane są spotkania autorskie w Instytucie Polskim w Berlinie w Warszawie i Poznaniu oraz podczas XXIX Targów Książki Historycznej
  więcej
 • Szkolenie D-PL-CZ "Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności"

  Od: 4 marca 2020 Do: 6 grudnia 2020 Zittauer Str. 17 · Herrnhut · OT Großhennersdorf, Begegnungszentrum Großhennersdorf
  Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie +++ cykl 2020 +++ 
  więcej