drukuj
Kalendarium

Klima(t) 2.0 Publikacja dobrych praktyk z zakresu likwidacji negatywnych skutków zmian klimatu i działalności człowieka.

15 lipca 2020 - 30 listopada 2020 Warszawa

Fundacja Pismo wyprodukuje pięć utworów - tekstów spełniających najwyższe standardy, tak pod względem formalnym jak i biorąc pod uwagę walory literackie. Przygotowane według powyższych reguł teksty zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii”, w formacie papierowym, cyfrowym i audio. Teksty przygotuje Filip Springer i będą kontynuacją zeszłorocznego cyklu "Zmiana klimatu już tu jest", poświęconemu pogłębionej analizie negatywnych zmian klimatu.

Files available for downloads

Cannot render www.magazynpismo.pl