drukuj

Kalendarium

13 września 2020

 • WYSTAWA „OGRODY POLSKO-NIEMIECKIE OCZAMI ARTYSTÓW” W BERLINIE

  Od: 4 września 2020 Do: 20 września 2020 Art Kolektyw Gerichtshoffe, Berlin
  Berliński wernisaż wystawy "Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów", 4 września 2020, świetnie wpisał się terminem w wielki festiwal sztuki, 11. Berlin Biennale of Contemporary Art. To już czwarta odsłona tego artystycznego projektu, współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
  więcej
 • Polska – Niemcy po II wojnie światowej

  Od: 2 września 2020 Do: 30 września 2020 Plac Europejski 3, Warszawa
  Wydanie trzeciego zeszytu „Mówią wieki” poświęconego wspólnej historii Polaków i Niemców. Historia stosunków powojennych Polski z dwoma państwami niemieckimi to historia bardzo zawiła.
  więcej
 • „MARTWA NATURA” KOMPOZYCJA ANTONINY NOWACKIEJ w ramach projektu "Beuys"

  Od: 13 września 2020 Do: 13 września 2020 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, Warszawa
  Ephemera Festival oraz wystawę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie “Wiek Półcienia” zamknie wieczór łączący dwa występy - wykonanie kompozycji Antoniny Nowackiej oraz solowy występ Lyry Pramuk. “
  więcej
 • KORONAWIRUS NIE ZDOŁAŁ ZAINFEKOWAĆ SZTUKI – kolejne odsłony wystawy „Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów“ w Warszawie i w Berlinie

  Od: 14 sierpnia 2020 Do: 30 września 2020 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa
  "Koronawirus nie zdołał zainfekować sztuki" – kolejne odsłony wystawy „Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów“ w Warszawie i w Berlinie "... W czasach pandemii ta wystawa jest dowodem, iż koronawirus nie zdołał zainfekować sztuki..." powiedział Robert von Rimscha, Radca Minister ds. Kulturalnych, Kierownik Wydziału Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, otwierając wystawę "Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów" 13. Sierpnia 2020. Te słowa przyjęli brawami goście wernisażu, zebrani na placu przed warszawską Galerią Art In House, zaopatrzeni w maseczki i zachowujący zalecany dystans. Wystawa powstała najpierw w postaci wirtualnej, w celu podtrzymania polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej, z wykorzystaniem alternatywnych kanałów komunikacji i innowacyjnych formatów działania. W ramach współpracy polsko-niemieckich artystów i animatorów kultury internet wykorzystany został jako przestrzeń dialogu i wirtualnych spotkań. Projekt wystawy zrealizowały 2 organizacje pozarządowe, polska Fundacja Pokolenia Pokoleniom i niemieckie Stowarzyszenie Policultura, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt wpisany jest w program „Klimat 2.0 – online solutions for future“, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Kurator: Barbara Czechmeszyńska-Skowron. W projekcie wzięli udział artyści z Polski - Greta Grabowska, Misia Konopka, Teresa Murawska, Katarzyna Skoczyńska, Marcin Zalewski i z Niemiec – Asgar Bozorgi, Bogusław Fleck, Irena Imańska, Witold Stypa. Wystawa wirtualna została upubliczniona 1 lipca 2020, następnie od 14 lipca do 11 sierpnia obrazy wyeksponowano w Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Od 13 do 30 sierpnia wystawę gościła warszawska galeria Domu Aukcyjnego Art In House, a 4 września będzie miał miejsce wernisaż w przestrzeni ekspozycyjnej Kolonii Artystycznej Gerichtshoeffe w Berlinie. W planach prezentacje w kolejnych galeriach. W ten sposób artyści i organizacje pozarządowe zabierają głos w ogólnej dyskusji na temat ekologii, klimatu oraz środowiska naturalnego.
  więcej
 • Show me your hands // Marta Romankiv i Łukasz Surowiec

  Od: 9 września 2020 Do: 4 października 2020 Kartäusergasse 14, Norymberga
  W połowie sierpnia rozpoczynamy polsko-niemiecki projekt we współpracy z Galerią Kreis (Norymberga, Niemcy). W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się pobyt rezydencyjny krakowskich artystów Marty Romankiv i Łukasza Surowca, zakończony wystawą ich prac.
  więcej
 • Wasteland: Kultura dla Klimatu / Kultur für das Klima

  Od: 1 sierpnia 2020 Do: 30 listopada 2020 Online / Przegląd Sztuki Survival / Port Północny, Wrocław
  Zapraszamy do udziału w debatach online towarzyszących 18. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL, które odbędą się z udziałem artystów, kuratorów oraz aktywistów z Wrocławia i Berlina, w ramach projektu "Wasteland: Kultura dla klimatu / Kultur für das Klima".
  więcej
 • Film dokument fabularyzowany pt." Krzyż ponad swastyką - Akcja Inteligencja"

  Od: 1 stycznia 2020 Do: 16 grudnia 2020 Polska
  Film „Krzyż ponad swastyką – Akcja Inteligencja” stanowi ostatnią część tryptyku obozowego poświęconego nieznanym wydarzeniom związanym z hitlerowską Akcją Inteligencja, mającą na celu eksterminację inteligencji polskiej, której integralną część stanowili zwłaszcza na ziemiach włączonych do Rzeszy – duchowni polscy. Od pierwszych dni okupacji byli oni mordowani lub aresztowani i zsyłani do obozów koncentracyjnych. Tematu ich męczeństwa nie podejmował żaden dokumentalista. Pragniemy uzupełnić tę lukę, posługując się wypowiedziami historyków i bogatą dokumentacją w postaci: wspomnień samych duchownych oraz świeckich świadków, zestawem muzealnych dokumentów i fotografii, a także archiwalnymi materiałami filmowymi. Film wzbogacimy scenami fabularyzowanymi realizowanymi na podstawie autorskich wspomnień więzionych duchownych.
  więcej
 • Klima(t) 2.0 Publikacja dobrych praktyk z zakresu likwidacji negatywnych skutków zmian klimatu i działalności człowieka.

  Od: 15 lipca 2020 Do: 30 listopada 2020 Warszawa
  Publikacja na łamach miesięcznika „Pismo. Magazyn Opinii” tekstów w formacie papierowym, cyfrowym i audio. Teksty przygotuje Filip Springer i będą kontynuacją zeszłorocznego cyklu "Zmiana klimatu już tu jest", poświęconemu pogłębionej analizie negatywnych zmian klimatu.
  więcej
 • Wirtualna wystawa malarstwa p.t. Ogrody Polsko-Niemieckie oczami artystów

  Od: 1 lipca 2020 Do: 30 czerwca 2022 EU
  więcej
 • Transgraniczna Inicjatywa dla Zielonych Smart Cities

  Od: 1 lipca 2020 Do: 30 września 2020 al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań, Poznań
  Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego transgranicznego instrumentarium badawczego do analizy działań ekologicznych gmin. W efekcie tej analizy jednostka samorządu terytorialnego powinna uzyskać pełny obraz skuteczności swoich działań, poziomu ich zaawansowania oraz percepcji społecznej.
  więcej