drukuj
Kalendarium

Szkolenie D-PL-CZ "Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności"

4 marca 2020 - 6 grudnia 2020 Begegnungszentrum Großhennersdorf, Zittauer Str. 17 · Herrnhut · OT Großhennersdorf

Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie +++ cykl 2020 +++

Link DE: https://www.lanternafuturi.net/de/fortbildungen/2020-projekte-diversitaetsbewusst-leiten/ Link PL: https://www.lanternafuturi.net/pl/szkolenia/2020-prowadzenie-grup-i-projektow-w-aspekcie-roznorodnos... Link CZ: https://www.lanternafuturi.net/cs/skoleni/vedouci-skupin-a-projektu-vedome-pracujicis-diverzitou/

To roczne szkolenie umożliwia uzyskanie kwalifikacji i tworzenie sieci w ramach międzynarodowych działań projektowych. Kwalifikuje i zachęca osoby zaangażowane do kierowania grupami w swoim regionie oraz świadomego różnorodności wdrażania z nimi konkretnych projektów, aby dać im nowe spojrzenie na ich wyobrażenie o wspólnym życiu w Europie. 

CERTYFIKAT Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz TANDEM - Centrum Koordynacji Niemiecko-Czeskiej Wymiany Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem Socjokultury na Trójstyku Granic - Hillerische Villa są podmiotami realizującymi szkolenie, które przyznają certyfikat oraz nadają tytuł „Prowadzącego(ej) grupy i projekty w aspekcie różnorodności”. Oprócz aktywnego udziału we wszystkich seminariach, warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaplanowanie, przeprowadzenie i ocena projektu praktycznego. 

CELE SZKOLENIA W ramach grupy szkoleniowej każdego przyszłego lidera grupy będziemy wspierali w: • dalszym rozwoju wiedzy i kompetencji lidera grup i projektów w zakresie edukacji grupowej i planowania bez spacji; • świadomości własnej pozycji, stosunków władzy i kontekstów różnorodności; • zakresie narzędzi i metod dla perspektyw intersekcjonalnych; • zyskiwaniu radości i kreatywności w uczeniu się; • wypróbowywaniu i wykorzystywaniu nowych metod; • dzięki przygotowaniu, realizacji i ocenie projektu praktycznego, w umożliwieniu przetestowania i przeanalizowania samodzielności i własnej odpowiedzialności w zespole prowadzącym; • dzięki szkoleniu - w połączeniu się w ramach sieci specjalistów; • poznaniu własnych mocnych stron oraz ich uruchomieniu. 

 PIĘĆ CECH SZKOLENIA UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZANIE Przede wszystkim wykorzystujemy ćwiczenia praktyczne, aby dotrzeć do zmysłów i emocji uczestników oraz ugruntować wiedzę własnym przeżyciami. Dzięki rozważaniom nad przeżyciami chcemy umożliwić uczestnikom doświadczenia, które prowadzą do świadomego działania podczas pracy z heterogennymi grupami. 

DOŚWIADCZANIE I KOMUNIKOWANIE, PARTYCYPACJA W tym celu oferujemy różne przedziały czasu i tematy podczas szkolenia oraz projekt praktyczny, podczas których uczestnicy mogą się samodzielnie przetestować w ramach różnych zadań i ról oraz otrzymają informację zwrotną w tym zakresie od referentów i grupy. DORADZTWO I WSPARCIE Szkolenie będzie tłumaczone symultanicznie. Nie jest wymagana znajomość języka obcego. Językami szkolenia są CZ, D, PL. Zespół referentów składa się z osób z Czech, Polski i Niemiec, które są do dyspozycji każdego z uczestników w sposób doradczy i wspierający. Podczas pierwszego seminarium, pomiędzy każdym z uczestników a referentami zostanie uzgodniona umowa szkoleniowa, która określa osobiste cele nauki. W ramach seminariów uczestnicy mogą wykorzystać rozmowy indywidualne z referentami do przeanalizowania zdobytych doświadczeń. NAUKA W GRUPIE - Z CZASEM I W PRZESTRZENI W ramach naszego szkolenia świadomie zdecydowaliśmy się na rok szkoleniowy oraz spotykanie się w różnych miejscach nauki na pograniczu niemiecko-polsko- czeskim. Dzięki temu jednostka może doświadczać, obserwować i zastanawiać się nad sobą w grupie międzykulturowej podczas dłuższego, wspólnego procesu uczenia się. Różne formaty miejsc i przestrzeni dają możliwość poznania różnego podejścia do pracy. 

STRUKTURA WSPIERAJĄCA Naszemu szkoleniu nadaliśmy strukturę, która ma umożliwić uczestnikom orientację pośród wielu nowych wyzwań. Wszystkie seminaria mają tą samą formę: pierwszy dzień jest poświęcony (ponownemu) poznaniu, drugi i trzeci dzień (oraz częściowo czwarty) służą opracowywaniu tematów. Ostatni dzień jest poświęcony zespołom projektu praktycznego, analizie oraz informacjom na temat kolejnej części szkolenia. 

TREŚCI, TERMINY I MIEJSCA 
SEMINARIUM 1 - WPROWADZENIE, POZNAWANIE I DECYDOWANIE 04. – 07.03.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D) Poznanie się, praca w zakresie oczekiwań i celów, zawieranie indywidualnych umów szkoleniowych 

SEMINARIUM 2 - GRUPA, ZESPÓŁ I PROJEKT 01. – 05.04.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D) Prowadzenie grup i projektów, procesy grupowe oraz współpraca ze świadomością różnorodności, radzenie sobie z konfliktami, własna rola jako lidera, planowanie projektu oraz początek pracy nad projektami praktycznymi 

SEMINARIUM 3 - ŚWIADOMOŚĆ RÓŻNORODNOŚCI ORAZ PRACA W ZESPOLE, KONKRETNE PLANOWANIE PROJEKTU 03. – 07.06.2020 · Placówka edukacyjna Mikuszewo (PL) Zarządzanie projektem, wnioski projektowe, działania informacyjno-promocyjne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, intersekcjonalność i różnorodność 

SEMINARIUM 4 - METODY I PRACA W ZESPOLE, OSTATNIE KROKI PRZED PROJEKTEM PRAKTYCZNYM 01.– 05.07.2020 · iQlandia Science Center Liberec (CZ) Warsztaty metodyczne, partycypacja, animacja językowa oraz wdrożenie praktyczne, praca nad programem projektu praktycznego zorientowana na dynamikę grupy oraz grupę docelową, świadome różnorodności prowadzenie grup i projektów PROJEKTY PRAKTYCZNE - WRZESIEŃ ORAZ PAŹDZIERNIK 2020 

SEMINARIUM 5 - OCENA I POŻEGNANIE 03. – 06.12.2020 · Hillersche Villa, Centrum Spotkań, Großhennersdorf (D) Indywidualne rozważania nad osiągniętymi celami, ocena ogólna szkolenia, prezentacja projektów praktycznych, certyfikat i świętowanie Łączny czas seminariów: 150 godzin. Projekt praktyczny jest planowany na co najmniej 3-4 dni. Projekt będzie częściowo przygotowywany przez uczestników podczas seminariów, a także pomiędzy seminariami. Czas trwania projektu praktycznego wraz z przygotowaniem, wdrożeniem i pracami po jego realizacji, to również około 150 godzin. 

ZGŁOSZENIA DO 09.02.2020 SZKOLENIE JEST SKIEROWANE DO • Osób aktywnych w pracy z dziećmi i młodzieżą; • Pedagogów zatrudnionych na pełny etat i pracujących społecznie; • Istniejących zespołów dwu- lub/i trójnarodowych; • Pracowników stowarzyszeń, zrzeszeń, szkół i organizacji; • Migrantów i uczniów zawodu; • Studentów i osób poszukujących pracy zamieszkałych w Polsce, Czechach i Niemczech; • Osób, które chcą się dalej szkolić w zakresie prowadzenia grup oraz świadomej róż norodności pracy w ramach projektu. Są to na przykład takie tematy, jak: religia, płeć, pochodzenie, orientacja seksualna, klasa społeczna, język itd. 

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ GRUPY: 24 UCZESTNIKÓW. SZKOLENIE BĘDZIE TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE (D, CZ, PL) NIE JEST WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA. ZESPÓŁ PROWADZĄCY Liviana Bath Trenerka w zakresie edukacji świadomej różnorodności oraz edukacji politycznej. Prelegentka tematyki gender oraz diversity, antropolog społeczny i kulturowy, pedagog teatralna i mentorka (D, PT, SP) Alena Košák Felcmanová Trenerka w tematyce tożsamości, różnic, uprzedzeń i dyskryminacji, nauka w ramach zaangażowania społecznego (CZ, D, EN) Dorothea Traupe Trenerka edukacji historyczno-politycznej (m. in. demokracja, Betzavta, różnorodność) oraz tłumaczka PL/EN, współpraca z www.poleninderschule.de (D, PL, EN, FR) 

ZGŁOSZENIA I KOSZTY Opłata za uczestnictwo w całym szkoleniu wynosi: 350 € dla osób zarabiających miesięcznie 750 € (ewent. płatność w ratach: 5x70 €) 500 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5x100 €) 650 € dla osób zarabiających miesięcznie 1000 € (ewent. płatność w ratach: 5x130 €) w tym pełne wyżywienie, wspólne zakwaterowanie w placówkach edukacyjnych, koszty referentów i tłumaczy, obszerne materiały informacyjne w trzech językach, bilety wstępu do placówek kulturalnych w czasie wolnym oraz ubezpieczenie uczestników. Pieniądze nie powinny stanowić problemu. W razie potrzeby można się z nami skontaktować! 

ZGŁOSZENIA DO 09.02.2020 (CZ) Alena Košák Felcmanová felcmanova@lanternafuturi.net (D) Liviana Bath bath@lanternafuturi.net (PL) Dorothea Traupe traupe@lanternafuturi.net Hillersche Villa e.V. z.Hd. Petra Zahradničková Zittauer Straße 17 02747 Herrnhut OT Großhennersdorf Telefon: 0049 (0) 35873 41312 Mobil (Whats App) 00420 777 973 584 Wsparcie, organizacja, koordynacja i doradztwo: Paulina Wolicka, Petra Zahradničková, Frank Rischer

Files available for downloads