drukuj

Kalendarium

24 czerwca 2020

 • Film dokument fabularyzowany pt." Krzyż ponad swastyką - Akcja Inteligencja"

  Od: 1 stycznia 2020 Do: 16 grudnia 2020 Polska
  Film „Krzyż ponad swastyką – Akcja Inteligencja” stanowi ostatnią część tryptyku obozowego poświęconego nieznanym wydarzeniom związanym z hitlerowską Akcją Inteligencja, mającą na celu eksterminację inteligencji polskiej, której integralną część stanowili zwłaszcza na ziemiach włączonych do Rzeszy – duchowni polscy. Od pierwszych dni okupacji byli oni mordowani lub aresztowani i zsyłani do obozów koncentracyjnych. Tematu ich męczeństwa nie podejmował żaden dokumentalista. Pragniemy uzupełnić tę lukę, posługując się wypowiedziami historyków i bogatą dokumentacją w postaci: wspomnień samych duchownych oraz świeckich świadków, zestawem muzealnych dokumentów i fotografii, a także archiwalnymi materiałami filmowymi. Film wzbogacimy scenami fabularyzowanymi realizowanymi na podstawie autorskich wspomnień więzionych duchownych.
  więcej
 • Wirtualna wystawa malarstwa p.t. Ogrody Polsko-Niemieckie

  Od: 15 maja 2020 Do: 31 sierpnia 2020 http://pokolenia-pokoleniom.org/2020-05-do-08-wirtualna-wystawa-sztuki-ogrody-polsko-niemieckie/, Warszawa_Berlin
  Projekt polega na wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych 3D do stworzenia wirtualnej wystawy obrazów, która językiem sztuki opowie o projekcie „Ogrody Polsko-Niemieckie“, realizowanym w warszawskim parku Skaryszewskim z udziałem władz stolicy, Ambasady Niemiec w Polsce i koordynowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
  więcej
 • Wspólne oglądanie wystawy "Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska"

  Od: 1 maja 2020 Do: 13 lipca 2020 Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław
  "Wspólne oglądanie" to cykl przygotowany wraz z artystami, historykami sztuki i kuratorami, zaangażowanymi w powstanie wrocławskiej odsłony wystawy "Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska".
  więcej
 • Prusy. Pięć stuleci

  Od: 1 kwietnia 2020 Do: 15 grudnia 2020 ul. Hankiewicz 2, Warszawa
  Wydanie publikacji „Prusy. Pięć stuleci” jest to syntetyczne opracowanie dziejów państwa Hohenzollernów od piętnastego do dwudziestego wieku. Nacisk jest położony na dzieje polityczne, ale również uwzględnione są najważniejsze aspekty historii kulturalnej, społecznej i gospodarczej państwa pruskiego. Zasadniczy tekst jest wzbogacony o „rzuty okiem”, czyli mikroopracowania dotyczące wybranych aspektów (wydarzeń, osób) związanych z omawianą w konkretnym rozdziale tematyką. Każda część opracowania zaopatrzona jest również we wskazówki bibliograficzne. Ramy chronologiczne książki oparte są na schemacie „długich” i „krótkich” stuleci, tak aby wyeksponować bardziej pruską specyfikę. Na przykład „długim” pruskim stuleciem był wiek osiemnasty, którego początek w Prusach datuję na 1688 roku (śmierć Wielkiego Elektora), a koniec na 1806 rok (klęska Prus w wojnie z Napoleonem). Z kolei „krótkim” stuleciem w Prusach był wiek dwudziesty, którego początkiem był wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 roku, a końcem rok 1947 – decyzja o formalnej likwidacji państwa pruskiego przez Międzysojuszniczą Radę Kontroli Niemiec. Poza wydaniem publikacji, planowane są spotkania autorskie w Instytucie Polskim w Berlinie w Warszawie i Poznaniu oraz podczas XXIX Targów Książki Historycznej
  więcej
 • Szkolenie D-PL-CZ "Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności"

  Od: 4 marca 2020 Do: 6 grudnia 2020 Zittauer Str. 17 · Herrnhut · OT Großhennersdorf, Begegnungszentrum Großhennersdorf
  Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie +++ cykl 2020 +++ 
  więcej
 • Eksperymentarium matematyczne ,,Dotknąć matematyki"

  Od: 14 czerwca 2020 Do: 12 lipca 2020 Poznań

  Eksperymentarium matematyczne ,,Dotknąć matematyki" to czasowa interaktywna wystawa z 19 stoiskami, przy których można wykonać 30 eksperymentów, dzięki którym zwiedzający poznają prawa matematyczne przez zabawę. Wystawa pochodzi z pierwszego na świecie muzeum matematyki Mathematikum w Giessen.


  więcej
 • Eksperymentarium matematyczne ,,Dotknąć matematyki"

  Od: 14 czerwca 2020 Do: 12 lipca 2020 Poznań
  Eksperymentarium matematyczne ,,Dotknąć matematyki" to czasowa interaktywna wystawa z 19 stoiskami, przy których można wykonać 30 eksperymentów, dzięki którym zwiedzający poznają prawa matematyczne przez zabawę. Wystawa pochodzi z pierwszego na świecie muzeum matematyki Mathematikum w Giessen. Każdy, bez względu na wiek i wykształcenie, jak i bez względu na to, jaką dużą sympatią darzy matematykę, będzie mógł pod okiem instruktorów trenować myślenie analityczne i algorytmiczne. Dzięki wystawie niektórzy poczują namacalność matematyki i być może zrozumieją, że w życiu spotykają się z nią częściej, niż im się wydaje.
  więcej
 • Wystawa czasowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - "Muranów"

  Od: 17 kwietnia 2020 Do: 30 listopada 2020 Anielewicza Mordechaja, WARSZAWA

  Poprzez wystawę Muzeum POLIN, zaprezentuje dzieje Muranowa przez pryzmat wybranych miejsc, ich mieszkańców i bywalców. Zwiedzający zajrzą w przeszłość, by poznać 18-wiecznego Wenecjanina, tęskniącego za ojczystą wyspą Murano, przespacerują się przedwojennymi, tętniącymi życiem Nalewkami i zobaczą, co po nich pozostało.

  więcej