drukuj
Kalendarium

Wirtualna wystawa malarstwa p.t. Ogrody Polsko-Niemieckie

15 maja 2020 - 31 sierpnia 2020 Warszawa_Berlin, http://pokolenia-pokoleniom.org/2020-05-do-08-wirtualna-wystawa-sztuki-ogrody-polsko-niemieckie/

Projekt „Ogrody Polsko-Niemieckie w oczach artystów to wspólne przedsięwzięcie 2. NGO: polskiej Fundacji Pokolenia Pokoleniom i niemieckiego Stowarzyszenia Policultura. Projekt polega na wykorzystaniu nowoczesnych programów komputerowych 3D do stworzenia wirtualnej wystawy obrazów, która językiem sztuki opowie o projekcie „Ogrody Polsko-Niemieckie“, realizowanym w warszawskim parku Skaryszewskim z udziałem władz stolicy, Ambasady Niemiec w Polsce i koordynowanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zdecydowaliśmy sie na to innowacyjne podejście do zagadnienia ekspozycji i promocji sztuki współczesnej, uwzględniając realia i ograniczenia spowodowane pandemią i brakiem możliwości zgromadzenia widzów na wystawie tradycyjnej. Wolontariusze z organizacji pozarządowych z Polski i z Niemiec – angażują się ponad zamkniętymi granicami - we wspólny project w internecie i angażują do niego artystów z obu ww krajów. W ramach współpracy polsko-niemieckiej, opartej na dobrych praktykach, w oparciu o ideę „Ogrody Polsko-Niemieckie“, ma to sprowokować dialog o ekologii, zmianach klimatycznych, uciążliwości życia w miastach jak hałas i smog, oraz o przestrzeniach zieleni jako elemencie nowoczesnych smart cities. Mimo zakazu przemieszczania się udało się zmotywować polskich i niemieckich artystów do wypowiedzi artystycznej na temat ekologii i w ten sposób powstała wirtualna grupa, której prace zostaną zaprezentowane na wspólnej - wirtualnej - wystawie. Wstęp do opisu wystawy napiszą kurator wystawy oraz architekt krajobrazu, aby oba aspekty projektu, zarówno artystyczny, jak i ekologiczny, zostały podkreślone profesjonalnie i dostatecznie szeroko.

Files available for downloads