drukuj

Kalendarium

Marzec 2020

 • Film dokument fabularyzowany pt." Krzyż ponad swastyką - Akcja Inteligencja"

  Od: 1 stycznia 2020 Do: 16 grudnia 2020 Polska

  Film „Krzyż ponad swastyką – Akcja Inteligencja” stanowi ostatnią część tryptyku obozowego poświęconego nieznanym wydarzeniom związanym z hitlerowską Akcją Inteligencja, mającą na celu eksterminację inteligencji polskiej, której integralną część stanowili zwłaszcza na ziemiach włączonych do Rzeszy – duchowni polscy. Od pierwszych dni okupacji byli oni mordowani lub aresztowani i zsyłani do obozów koncentracyjnych. Tematu ich męczeństwa nie podejmował żaden dokumentalista. Pragniemy uzupełnić tę lukę, posługując się wypowiedziami historyków i bogatą dokumentacją w postaci: wspomnień samych duchownych oraz świeckich świadków, zestawem muzealnych dokumentów i fotografii, a także archiwalnymi materiałami filmowymi. Film wzbogacimy scenami fabularyzowanymi realizowanymi na podstawie autorskich wspomnień więzionych duchownych.

  więcej

  Doc Lab Poland - warsztaty Doc Lab Start

  Od: 30 marca 2020 Do: 6 kwietnia 2020 Online

  DOC LAB START to komponent DOC LAB POLAND dla projektów dokumentalnych w fazie developmentu lub początkowej fazie zdjęć, które mają zagraniczny potencjał (koprodukcyjny lub dystrybucyjny). Organizowany jest dla reżyserów i producentów.

  więcej
 • Przekładając filmowe obrazy na słowa

  Od: 24 marca 2020 Do: 25 marca 2020 Al. Niepodległości 4, Biblioteka Filologiczna NOVUM, Poznań

  W dobie postępującej globalizacji i medialności kultury tłumaczenie nie może odnosić się wyłącznie do procesów, w których następuje przekład z jednego języka na drugi, lecz każe uwzględnić wszystkie te procesy, dzięki którym pokonane zostają bariery komunikacyjne, bez względy na to, czy są one natury językowej czy też na przykład sensorycznej (zaburzenia wzrokowe i słuchowe). Szczególnym przykładem tak pojętej translacji jest audiodeskrypcja - treści wizualne opisane zostają werbalnie i dostarczone osobom niewidomym lub słabowidzącym za pomocą mowy (dźwięku). Umożliwia to osobom z dysfunkcją wzroku uczestnictwo w danym wydarzeniu i odbiór dzieł sztuki razem z osobami widzącymi.

  więcej

  Szkolenie D-PL-CZ "Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności"

  Od: 4 marca 2020 Do: 6 grudnia 2020 Zittauer Str. 17 · Herrnhut · OT Großhennersdorf, Begegnungszentrum Großhennersdorf

  Prowadzenie grup i projektów w aspekcie różnorodności - Międzynarodowe szkolenie +++ cykl 2020 +++ 

  więcej
 • Polska i Niemcy dla młodych ludzi

  Od: 1 marca 2020 Do: 8 marca 2020 Hamburg, Ladelund, Berlin

  Projekt studentów Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego - podróż studyjna do Hamburga, Ladelund i Berlina. Obejmuje szereg spotkań o charakterze praktycznym, dotyczących szeroko pojętej turystyki jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny gospodarki. Jest to jednocześnie pierwszy etap prac nad przewodnikiem po Polsce o charakterze popularno-naukowym skierowanym do młodych ludzi.


  więcej

  Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej "Dorocznej Polski-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP”

  Od: 27 marca 2020 Do: 29 marca 2020 Zamkowa 1, Tuczno

  Przedmiotem Konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP, jest przedstawienie elementów identyfikacji związanych z Nagrodą”, które powinny zawierać:
  a) logo,
  b) szablon na Dyplom,
  c) prototyp formy przestrzennej.
  Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności i dalsza promocja Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP, poprzez uzyskanie spójnej identyfikacji wizualnej.
  Finał Nagrody wraz warsztatami z odbywa się w Berlinie podczas Finału ”Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP” 2020.

  więcej