drukuj
Kalendarium

Przekładając filmowe obrazy na słowa

24 marca 2020 - 25 marca 2020 9:00 Poznań, Al. Niepodległości 4, Biblioteka Filologiczna NOVUM

W dobie postępującej globalizacji i medialności kultury tłumaczenie nie może odnosić się wyłącznie do procesów, w których następuje przekład z jednego języka na drugi, lecz każe uwzględnić wszystkie te procesy, dzięki którym pokonane zostają bariery komunikacyjne, bez względy na to, czy są one natury językowej czy też na przykład sensorycznej (zaburzenia wzrokowe i słuchowe). Szczególnym przykładem tak pojętej translacji jest audiodeskrypcja - treści wizualne opisane zostają werbalnie i dostarczone osobom niewidomym lub słabowidzącym za pomocą mowy (dźwięku). Umożliwia to osobom z dysfunkcją wzroku uczestnictwo w danym wydarzeniu i odbiór dzieł sztuki razem z osobami widzącymi. Celem projektu jest uwrażliwienie uczestników na społeczną i kulturową rolę audiodeskrypcji oraz rozwijanie praktycznych umiejętności pod kierunkiem dr Bernda Benecke - współtwórcy niemieckich standardów audiodeskrypcji, naukowca i wykładowcy oraz praktykującego audiodeskryptora. Ponadto seminarium pozwala na zaprezentowanie niemieckiego dorobku audiodeskrypcji, której historia jest dłuższa niż audiodeskrypcja polska.

Files available for downloads