drukuj

Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy

Zgłoszenia przyjmujemy od 2022-09-29 do 2023-05-14

Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24.02.2022 r. stanowi punkt zwrotny w historii Europy. Ten bezprecedensowy akt przemocy, który wstrząsnął fundamentami wspólnoty opartej na pokoju i wolności, jest jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich społeczeństw Europy, by zbliżyć się do siebie i stanąć w obronie wspólnych wartości i osiągnięć. Polska i Niemcy – sąsiedzi w sercu kontynentu  – mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. W obliczu wojny w Ukrainie rola ta zyskuje szczególne znaczenie, a intensywność działań Fundacji wzrasta. W geście solidarności ze wspólnym sąsiadem w potrzebie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw.

KRYTERIA WSPARCIA

Kto?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy.

Co?

Wspierane będą wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które… :

- stymulują dialog, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na temat długofalowej integracji uchodźców wojennych z Ukrainy i ułatwiają im funkcjonowanie w nowych realiach

- wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiej wspólnoty emigracyjnej w Polsce i w Niemczech poprzez integrację w krajach przyjmujących, wzajemne nawiązywanie kontaktów oraz nowych form współpracy trój- i wielostronnej

- podtrzymują uwagę i zainteresowanie opinii publicznej losem uciekinierów wojennych z Ukrainy

- są odpowiedzią na zwiększoną potrzebę informacji o Ukrainie i Europie Wschodniej niwelując deficyty wiedzy, przełamując stereotypy i uprzedzenia oraz uwrażliwiając szeroką opinię publiczną na postrzeganie Ukrainy jako suwerennego kraju z własną kulturą, historią i językiem

- kontynuują dialog na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy w struktury europejskie oraz przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju w duchu konstruktywnej wymiany, wzajemnego zrozumienia dla odmiennych poglądów, a także odbudowy utraconego zaufania między Polską a Niemcami.

Każda trójstronna inicjatywa musi w aktywny sposób angażować partnerów ukraińskich i uwzględniać ukraińską perspektywę. W centrum uwagi będą przedsięwzięcia wspomagające proces włączania młodego pokolenia (dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną wraz z matkami) w system edukacji, a także inicjatywy wspierające pracowników mediów i kultury z Ukrainy, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji. Mile widziane są projekty dotyczące roli kobiet oraz wyzwań, z jakimi mierzą się one w czasie wojny. Udział kobiet w organizowanych wydarzeniach powinien stanowić co najmniej 30%. Oferta skierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach istniejących ok. 400 polsko-niemieckich partnerstw miast mogą wypracować trwałą, kompleksową i długofalową strategię integracji uchodźców z Ukrainy.

Forma projektów:

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane w przestrzeni wirtualnej w zależności od tematów i celów. Możliwe są również cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji, co umożliwi udział w projektach tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w swojej ojczyźnie. Jeżeli względy bezpieczeństwa na to pozwolą, projekty mogą odbywać się - oprócz Polski i Niemiec - także na terenie Ukrainy.

Finansowanie

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.400 EUR.

Kiedy?

Termin składania wniosków: od 29.09.2022

Okres realizacji projektów:    29.10.2022-30.06.2023

 

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online: https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-.

Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronie internetowej FWPN.

Fot. Anita Baranowska-Koch
Fot. Anita Baranowska-Koch