drukuj

Zmiany zasad przyjmowania wniosków o dotację przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wnioskodawców i organizacji partnerskich Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wprowadziła zmiany w formalnych zasadach wspierania projektów.

Skróciliśmy termin składania wniosków z czterech do trzech miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu. Mamy nadzieję, że bardziej elastyczne podejście do terminów składania wniosków pozwoli zwiększyć liczbę polsko-niemieckich przedsięwzięć realizowanych w trudnych warunkach, jakie postawiła przed nami pandemia.

Zawieszamy także procedurę konkursową w obszarach KULTURA (wydarzenie artystyczne) i EDUKACJA na rok 2021. Wnioski, również powyżej 30.000 zł / 6.700 EUR, będą przyjmowane tak jak w pozostałych obszarach wsparcia – w sposób ciągły.

Kryteria oceny wniosków i pozostałe warunki formalne pozostają bez zmian.
Więcej informacji i zaktualizowane dokumenty znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce „Wnioski” https://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

Czekamy na Państwa pomysły, nowe projekty i wnioski o dotacje i zapraszamy do zapoznania się z możliwościami uzyskania wsparcia dla waszych idei.