drukuj

Dialog i mosty przyszłości dla Ukrainy w Rzeszowie

W dniach 7- 9 października na XXX dorocznym Kongresie Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich w Rzeszowie spotkali się multiplikatorzy i sympatycy porozumienia polsko-niemieckiego. Wojna w sąsiednim kraju była obecna nie tylko ze względu na bliskość geograficzną, ale stanowiła również temat rozmów dwustronnych, w których uczestniczyli znani eksperci, politycy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas uroczystego otwarcia kongresu w piątek ukraiński historyk prof. dr Andrii Portnov został uhonorowany nagrodą DIALOGU 2022 za swoje wieloletnie zaangażowanie w przekazywanie cennej wiedzy o Ukrainie i jej historycznych powiązaniach z Europą zarówno w Polsce jak i w Niemczech, co obecnie czyni jako profesor na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. W swojej laudacji prof. dr Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych w Berlinie PAN, podkreślił, jak istotną rolę odgrywa i będzie odgrywała polsko-niemiecka współpraca dla przyszłości i europejskiej integracji wolnej Ukrainy.

W sobotę w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyły się intensywne dyskusje - o przyszłości Ukrainy i roli Zachodu, o udzielonej i wciąż potrzebnej Ukrainie pomocy humanitarnej, a także o aktualnych wyzwaniach dla polsko-niemieckiego sąsiedztwa w Europie, w tym o potrzebie pozyskiwania młodych ludzi na rzecz zaangażowania w strukturach Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich.

Uczestnicy kongresu z dużym zainteresowaniem śledzili polityczny panel dyskusyjny „Partnerstwo w czasach globalnych wstrząsów. „Zeitenwende” także dla stosunków polsko-niemieckich?”, w którym Paweł Kowal, poseł na Sejm RP, oraz Dietmar Nietan, pełnomocnik rządu niemieckiego ds. Polski, zabrali głos m.in. w sprawie reparacji wojennych i żądania odszkodowań. Zdaniem Dietmara Nietana kwestia zadośćuczynienia, która do dziś nie została ostatecznie i w sposób satysfakcjonujący rozstrzygnięta, dzieli Niemcy i Polskę w czasie, gdy spójność jest pilnie potrzebna w całej Europie. „Walka o wolność w Europie musi nas zjednoczyć” - apelował, zapewniając jednocześnie swoich polskich przyjaciół, że społeczeństwo niemieckie pragnie również przyczynić się do zadośćuczynienia w porozumieniu z Polską, nie zaś pod presją polityczną. Historyk i były członek Rady FWPN prof. Jan Rydel podkreślił znaczenie zadośćuczynienia dla stosunków polsko-niemieckich. Na koniec Paweł Kowal zwrócił uwagę, że w związku z sytuacją na Ukrainie i jej przyszłym miejscem w Europie, teraz jest właściwy czas na nowe polsko-niemieckie inicjatywy skierowane na przyszłość.

Nawiązując do tych apelów Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, który moderował dyskusję, poinformował publiczność o nowym konkursie dotacyjnym pt. „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” Fundacji i zachęcił obecnych do realizacji polsko-niemiecko-ukraińskich projektów w geście solidarności z Ukrainą. Szczegółowe informacje na temat tej finansowanej ze środków Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych inicjatywy, dostępne są pod linkiem: https://fwpn.org.pl/aktualnosci/mosty-przyszlosci-polska-i-niemcy-dla-ukrainy-9XjGoh.

Jubileuszowy kongres w Rzeszowie był pod wieloma względami wyjątkowy. Miał też swój słodko-gorzki finał. Po 12 latach z funkcji przewodniczącego Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich zrezygnował Dietmar Nietan. Na pożegnanie otrzymał portret namalowany przez znanego artystę. Jednocześnie zgromadzenie członków Towarzystw, które obradowało w niedzielę, wybrało Simonę Koß, deputowaną do Bundestagu z ramienia SPD, na nową przewodniczącą Związku.

Kilkakrotnie podczas wydarzenia podkreślano, że podstawy przyjaźni polsko-niemiecką tworzą ludzie, a nie rządy. Życzymy zatem Towarzystwom Polsko-Niemieckim i Niemiecko-Polskim Polsko-Niemieckim dalszej radości ze współpracy, udanych projektów, zmotywowanych i aktywnych nowych i młodych członków oraz bezgranicznej wiary w lepsze czasu!

Relację z kongresu opublikowały:

Fot. Karolina Fuhrmann / FWPN