drukuj

Stypendium dziennikarskie - informacje

Program „Stypendium dziennikarskie” realizowany jest w formie konkursu. Jego celem jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Przy realizacji tego projektu Fundacja współpracuje z ekspertami z Polski i Niemiec.

Program umożliwia dziennikarzom (z dorobkiem zawodowym) otrzymanie dofinansowania w wys. do 3.000 € na pokrycie kosztów zbierania informacji, materiałów do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

Stypendium dziennikarskie przyznawane jest  od 2010 r. Do tej pory zostało ogłoszonych pięć edycji konkursu, wsparcie finansowe otrzymało 54 dziennikarzy z Polski i Niemiec.

W ostatniej piątej edycji konkursu, przeprowadzonego na początku tego roku, napłynęły 54 zgłoszenia z Polski i z Niemiec, z czego 17 prac zostało nadesłanych z Niemiec, a 37 z Polski. W tej edycji konkursu szczególnie poszukiwane były prace w trzech obszarach tematycznych: funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Europie (16 zgłoszeń), codzienność współpracy w rejonach przygranicznych (11 nadesłanych prac), ekologia, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej jako jednego z kluczowych problemów przyszłości (7 zgłoszeń). Prac na inny temat zgłoszono 19.

Komisja w składzie: przedstawiciele FWPN, a także zaproszeni dziennikarze: Rafał Woś – dziennikarz „ Dziennika Gazety Prawnej”, Bartosz Wieliński – dziennikarz „Gazety Wyborczej”, przyznała stypendium dziennikarskie następującym osobom:

  1. Brokowska-Ostrowska, Beata i Ostrowski, Sławomir
  2. Döring, Tobias
  3. Kortko, Dariusz i Ostałowska, Lidia
  4. Meyza, Izabela
  5. Nocuń, Małgorzata
  6. Pawlitzky, Eric
  7. Szabłowski, Witold
  8. Twardochleb, Bogdan

Bartosz Wieliński, członek jury 5 edycji podsumował celowość programu w następujący sposób „Redakcje mają coraz mniej pieniędzy. Nie stać ich na wysyłanie dziennikarzy w teren, a przepisywanie z internetu zabija dziennikarstwo. Stąd wartość takich projektów jak stypendia dziennikarskie”.

Program będzie kontynuowany w 2013 r, planowany termin kolejnej edycji czerwiec 2013.