drukuj

Przyszłość polskiej germanistyki - Ewa Stasierska

Przyszłość polskiej germanistyki

Relacja z konferencji Stowarzyszenia Germanistów Polskich 25- 26 maja 2018 r.

W dniach 25-26 maja b.r. Stowarzyszenie Germanistów Polskich przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) zorganizowało na Uniwersytecie Warszawskim konferencję Naukowe, kulturowe i społeczne oblicza germanistyki akademickiej, podczas której germaniści z całej Polski przedstawiali referaty dotyczące przyszłości tego kierunku w nauczaniu akademickim.

Otwarcie konferencji odbyło się w murach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie profesor Ewa Żebrowska, przewodnicząca SGP, przedstawiła cele, jakie będą przyświecać tegorocznym spotkaniom germanistów polskich

- germanistyka polska jest dyscypliną naukową o wielu obliczach, w ostatnim czasie zajmuje się nie tylko filologią, ale także stosunkami polsko-niemieckimi. Tematem tegorocznej konferencji są naukowe, kulturowe i społeczne oblicza germanistyki akademickiej, zatem zagadnienia takie jak wyzwania związane z reformą oświaty oraz szanse absolwentów germanistyki na rynku pracy, które wynikają z obecnej sytuacji w kulturze czy w polityce, nie tylko tradycyjne literaturoznawstwo i językoznawstwo, są szczególnie interesujące – mówiła profesor. Przewodnicząca podkreśliła wagę dydaktycznego oblicza germanistyki w Polsce przyznając, że tradycyjne dziedziny, na przykład literaturoznawstwo, tracą na zainteresowaniu ze strony studentów, bardziej ciekawych praktycznego zastosowania języka, jego aplikacją w różnych dziedzinach oraz relacjami między sąsiadującymi krajami. To wszystko ma swoje odbicie w naukowej pracy akademików.

 

Otwarcie wydarzenia uświetniła obecność Rolfa Nikela, ambasadora Niemiec w Polsce, który podkreślił wagę polskiej germanistyki, która współtworzy most pomiędzy dwoma krajami zarówno na szczeblu towarzyskim, jak i politycznym. Ambasador podziękował za zaangażowanie wszystkim osobom i organizacjom, które uczestniczą w transferze wiedzy między Polską a Niemcami. Dodatkowo zaznaczył, że tegoroczna praca w dziedzinie neofilologii będzie wyjątkowa ze względu na rozwój nowych technologii i reformę oświaty, co wymaga innego przygotowania dydaktycznego do nauczania niemieckiego jako drugiego języka w polskich szkołach. Na koniec podkreślił, że nauczanie języka niemieckiego to niezwykle istotne zadanie także ze względów praktycznych, otwiera wiele możliwości we współpracy gospodarczej sąsiadujących krajów.

Konferencja członków Stowarzyszenia Germanistów Polskich to wydarzenie śledzące kierunek w jakim zmierza polska germanistyka i wyznaczające nowe trendy w tym obszarze. W tym roku szczególnie często przewijającym się tematem w wystąpieniach referentek i referentów był rozwój metod dydaktycznych w nauczaniu języka niemieckiego i nowe trendy w językoznawstwie, ale również polsko-niemieckie kontakty kulturowe we współczesnym filmie i literaturze oraz analiza porównawcza obu języków, na przykład w debacie parlamentarnej. Referaty miały charakter transkulturowy, co wskazuje na obecne trendy w obszarze germanistyki, otwarcie na współtworzenie wielopłaszczyznowego porozumienia między sąsiadującymi krajami oraz na przenikanie się kultur polskiej i niemieckiej, które dzięki otwartym granicom i swobodnemu przepływowi informacji i ludzi, staje się coraz bardziej intensywne.

Wydarzenie odbywa się od 2000 roku rokrocznie i można w nim uczestniczyć również jako wolny słuchacz, jest to zatem świetna informacja dla osób nie będących członkami SGP, ale interesujących się tym, co w polskiej germanistyce i stosunkach polsko-niemieckich jest aktualnie największym wyzwaniem.

 

Ewa Stasierska