drukuj

Dziennikarz dziś – informator czy przedsiębiorca? - Natalia Nigborowicz

Dziennikarz dziś – informator czy przedsiębiorca?

Szczerze przyznam, że z lekkim niepokojem brałam do ręki tę książkę. Choć sprawy stosunków polsko-niemieckich i działalności dziennikarzy zza Odry są mi szczególnie bliskie, zastanawiałam się, czy warto poświęcać kolejne godziny na wertowanie czegoś, co już samym tytułem sugeruje, że nie będzie zbyt wciągające. Zaryzykowałam jednak i myślę, że rację miał ten, który wymyślił powiedzenie „Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje”… W zwierciadle mediów. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn w niemieckiej i polskiej prasie. Zmieniające się wizerunki to pozycja opublikowana nakładem Wydawnictwa ToC w 2017 roku. Jej autorami są Katja Brickwedde, Marianna Gevorski, Agnieszka Hess, Iga Michalak- Maliszewska, Krzysztof Nowak i Małgorzata Winiarska-Brodowska.

Po przeczytaniu pierwszych stron czytelnik uzyskuje szereg informacji dotyczących odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest przedsiębiorca. Wydaje się, że jest ono zupełnie bezzasadne, jednak jeśli przyjrzeć się przedstawionym w pracy próbom definicji, okazuje się, jak bardzo odbiegają one od tych funkcjonujących w świadomości ogólnej. Najistotniejszym elementem omawianej pozycji jest jednak prezentacja wpływu mediów na postrzeganie przedsiębiorczości jako takiej oraz ludzi prowadzących własną działalność gospodarczą. Niewielu bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że myślimy po części tak, jak nam to pokażą ludzie prasy czy szklanego ekranu.

Współcześnie wizerunek  przedsiębiorcy to figura istotnie wpływająca na rozwój inicjatyw dążących do polepszenia statusu gospodarki prywatnej i państwowej. Książka dostarcza niezbędnych informacji dotyczących historii rozwoju rynku medialnego w Polsce i Niemczech, których analiza pozwala zauważyć i określić panujące w tej branży tendencje. Czytelnik otrzymuje też sporą dawkę wiedzy o uwarunkowaniach kulturowych
i ekonomicznych, które umożliwiły zbudowanie i ugruntowanie pozycji głównym agencjom prasowym i stacjom telewizyjnym w obydwu krajach. Wskazanie na pewne procesy i wydarzenia (m.in. rozwój samoświadomości dziennikarskiej czy coraz częstsze zwracanie uwagi na zmieniający się sposób postrzegania płci, prowadzący do istotnych przemian na rynku medialnym) umożliwia zrozumienie roli i wagi mediów we współczesnym środowisku przedsiębiorców. Temu zagadnieniu poświęcony jest kolejny rozdział, bezpośrednio nawiązujący swą treścią do tytułu opracowania.  

Napisania zwięzłym, przystępnym językiem publikacja to świetne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wykreowane stereotypy funkcjonują w społeczeństwie oraz faktem, że media stanowią obecnie czwartą, najsilniejszą władzę, znacząco wpływającą na mentalność odbiorców. Polecam ją także tym, którzy do tej pory nie zastanawiali się szczególnie nad podobnymi kwestiami, gdyż otwiera ona oczy na wiele ważnych aspektów codzienności, które wśród natłoku zajęć umykają naszej uwadze. Warto pochylić się nad nimi, by zrozumieć otaczający nas świat, który staje się coraz bardziej skomplikowany.

Natalia Nigborowicz