drukuj

Ukraina na rozdrożu - tekst Agnieszki Kaniewskiej

Już po raz dziewiąty w Warszawie (5-6 grudnia) odbyło się Forum Polsko- Niemiecko-Ukraińskie: Quo Vadis Ukraino? zorganizowane przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundację Konrada Adenauera, Fundację im. Henricha Bölla oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W IX Forum uczestniczyło ponad stu polityków i ekspertów, przedstawicieli ośrodków opiniotwórczych z Ukrainy, Polski i Niemiec oraz mediów.

Rozmowy podczas spotkania w Warszawie koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką zagraniczną oraz wewnętrzną Ukrainy a także  jej sytuacją geopolityczną. Jednak w tym roku na jego przebieg wpływ miały ostatnie dramatyczne wydarzenia, po zakończeniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, na którym Ukraina nie podpisała Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Pokojowe protesty eurozwolenników na głównym placu w Kijowie zostały brutalnie rozgromione przez specjalne oddziały milicji specjalnego przeznaczenia „berkut”.

Uczestnicy Forum wyrazili swoje zaniepokojenie z powodu zmiany kursu polityki zagranicznej Ukrainy oraz destabilizacji społecznej. Malejące rezerwy dewizowe i słaby kurs hrywny powodują, że naszym sąsiadom zza wschodniej granicy żyje się coraz gorzej. Jeszcze nie tak dawno Ukraińcy mieli nadzieję, że stowarzyszenie z Unią Europejską spowoduje, w ciągu kilku lat,  poprawę gospodarki ich kraju oraz reorientację w kierunku Europy Zachodniej, tak, jak działo się w Polsce i Czechach na początku lat dziewięćdziesiątych. Niestety, obecny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz nie podpisując Umowy Stowarzyszeniowej te oczekiwania narodu ukraińskiego zaprzepaścił.

Reprezentujący polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podsekretarz stanu Bogusław Winid podkreślił, że Polska i Ukraina są ważnymi dla siebie partnerami tak politycznymi, jak i gospodarczymi. Zapewnił, że Polska jest gotowa wszechstronnie wspierać Ukrainę w dążeniu do zjednoczonej Europy, ponieważ oba kraje należą do wspólnej europejskiej rodziny.

Drugiego dnia Forum uczestnicy dyskutowali między innymi o wolnych mediach na Ukrainie, które są przeszkodą dla prowadzonej przez Janukowycza polityki izolacji kraju od Europy i zacieśnienia jego związków z Rosją.

Agnieszka Kaniewska