drukuj

Bo bardzo lubię niemiecki - relacja Kariny Leśniewskiej z Forum Akademickiego SGH

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie organizuje program dla studentów Szkoły Głównej Handlowej finansowany przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uczestnicy biorą udział w wykładach niemieckojęzycznych z różnych dziedzin nauk ekonomicznych.

Na zajęciach „Wprowadzenie do finansów”, które prowadziła dr Yvone Kreis z Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji, uczyliśmy się przeprowadzać analizę opłacalności inwestycji (Investitionsrechnung), poznaliśmy pojęcia wartości pieniądza w czasie (Zeitwert des Geldes) i asymetrii informacji (Asymmetrische Information), obliczaliśmy także wartość bieżącą netto (Kapitalwert). Dr Yvone Kreis przybliżyła nam również różne formy rynków finansowych (Finanzmarkt).

- Studenci biorący udział w programie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez native speakerów. To pozytywnie wpływa na ich kompetencje językowe. Opanowanie słownictwa jak i teorii z wykładu w języku obcym jest trudne, ale ten wysiłek się opłaca – komentuje dr Yvone Kreis.

Studenci decydują się na udział w programie, bo chcą nauczyć się niemieckiego i widzą dla siebie lepsze szanse na rynku pracy. To zrozumiałe – Ponad 100 firm z Niemiec, Austrii i Szwajcarii ma swoje oddziały w Polsce. 25% całego polskiego eksportu trafia na rynek niemiecki. Zapotrzebowanie na specjalistów ze znajomością niemieckiego jest więc ogromne.

Irina Kuźmina pytana dlaczego uczestniczy w projekcie, odpowiada:

- Bo ja bardzo lubię język niemiecki. Uczyłam się już długo niemieckiego w szkole. Chciałabym być związana jakoś z Niemcami w przyszłości. Wyjechać na jakiś czas. Teraz szukam praktyk, najlepiej w firmie obecnej na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

Program PNFA jest dwuetapowy. Pierwsza, wstępna faza składa się z trzech semestrów. Uczestnicy wybierają od 10 do 13 wykładów w języku niemieckim, które zastępują cześć zajęć po polsku. W tym czasie studenci mogą zdecydować czy program im się podoba i czy chcą go kontynuować. Podczas fazy drugiej (IV-VI semestr) specjalizacyjnej „Polsko-niemiecka działalność gospodarza – zarządzanie” studenci mogą ubiegać się o semestralne stypendium i miesięczny kurs językowy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Współorganizatorami projektu Forum są dwie niemieckie uczelnie – Uniwersytet im. Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Duisburg-Essen. Wykładowcy z uczelni partnerskich prowadzą zajęcia dla uczestników programu.

Forum powstało w 1993 roku w ramach programu DAAD „Kierunek studiów w języku niemieckim – wsparcie niemieckojęzycznych projektów w Europie środkowo-wschodniej”. Pierwotnie stworzono 28 projektów. W wyniku kolejnych ewaluacji przeprowadzanych przez DAAD ta liczba stopniowo się zmniejszała. W roku 2002 projekt PNFA przy SGH – jako jedyny nadal realizowany – otrzymał status programu DAAD, co zapewnia stałe finansowanie z budżetu DAAD.

Karina Leśniewska