drukuj

Warsztaty na SOFIE - relacja Marcina Radomskiego

W drugiej połowie sierpnia eksperci oraz uczestnicy pierwszej edycji warsztatów School of Film Agents (SOFA) przyjechali do Wrocławia. Rozmawiali tu o problemach kinematografii i prezentowali własne projekty.

W Kinie Nowe Horyzonty oraz w Zamku Topacz od 19 do 30 sierpnia odbywały się warsztaty branży filmowej dla profesjonalistów z Europy Środkowej i Wschodniej, Niemiec, Azji Środkowej, krajów kaukaskich oraz Bałkanów. –  Naszym celem jest odnalezienie agentów filmowych - to znaczy entuzjastów kina, młodych i energicznych ludzi, którzy mają oryginalne pomysły rozbudowania filmowej infrastruktury. Szukamy osób pragnących stworzyć kino, fundusz filmowy, firmę promocyjną bądź dystrybucyjną czy też platformę internetową wspierającą kino - tłumaczył Nikolaj Nikitin, dyrektor i pomysłodawca projektu. „Ojcem chrzestnym” projektu został Dieter Kosslick, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, który pragnie rozwinąć sferę edukacji dla młodych ludzi zainteresowanych kinem.

Europa ma wciąż problem z klasyfikacją filmu pochodzącego ze Starego Kontynentu. Mówiąc pół żartem, pół serio: od początku kinematografii niewiele się zmieniło, bowiem klasyczny europejski film, to taki w którym przez dwadzieścia minut obserwujemy jazdę pociągu. Uczestnicy wrocławskich warsztatów próbowali znaleźć klucz, wyjaśnić tę specyfikę europejskiego kina. Każdy z nich zaprezentował filmy  z własnego kraju, mówiąc o najważniejszych reżyserach, którzy mieli wpływ na ich karierę zawodową. Eksperci natomiast dyskutowali o upodobaniach publiczności, edukacji, dystrybucji i promocji filmowej, próbując przekazać jak najwięcej użytecznych informacji młodym animatorom.

Johannes Rexin, autor projektu „TransOdra”, przyjechał z Niemiec, aby przedstawić pomysł „wędrującego” festiwalu filmowego rozgrywającego się wzdłuż granicy polsko – niemieckiej. Z kolei Gruzinka Ketie Danelia opowiedziała o koncepcie „Unique Screen” dotyczącym powołania do działalności  arthausowego centrum filmowego. (sieć kin wyświetlających artystyczne filmy). Danelia przyznała: - warsztaty są fantastyczną szansą na rozwój projektów realizowanych z profesjonalistami z branży filmowej, którzy w przyszłości pomogą wcielać w życie nasze pomysły. Zdobyłam tutaj szeroką wiedzę filmoznawczą oraz dowiedziałam się wiele o branży filmowej, dlatego mogę powiedzieć, iż SOFA jest unikalną, na skalę światową, platformą dla agentów filmowych.

Marcin Radomski