drukuj

„Od rycerzy do Okrągłego Stołu”. Niemiecko-Polskie Spotkania Edukacyjne komentuje Ania Więckowska.

Projekt „Od rycerzy do Okrągłego Stołu. Polsko-Niemieckie Spotkania Edukacyjne” to przede wszystkim edukacja historyczna, ale także dbanie o dziedzictwo kulturowe i wspólną historię. Zorganizowany został na terenie Euromiasta Gubin-Guben z inicjatywy jego mieszkańców, przede wszystkim Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Rozpoczął się 8 maja wykładem doktora archeologii Jarosława Lewczuka „Znaleziska archeologiczne, architektura, życie mieszkańców średniowiecznego miasta nad Nysą”. Zakończył 27 czerwca wykładem niemieckiego historyka i wydawcy Andreasa Petera w Stadt- und Industriemuseum w Guben. Jednak jego najbardziej barwną i rozbudowaną częścią, była rekonstrukcja średniowiecznej wioski oraz związane z tym przedsięwzięcia. Przede wszystkim I Turniej Rycerski w Gubinie.