drukuj
Kalendarium

Polski w Niemczech/Polnisch in Deutschland 11/2023

5 listopada 2023 - 2 lutego 2024 Niemcy, Max-Liebermann-Str. 28

Podczas wspólnych warsztatów redakcyjnych, które odbyły się 27 października 2023 roku, ustalono spis treści tegorocznej edycji czasopisma specjalistycznego "Polski w Niemczech / Polnisch in Deutschland". Przedstawicielki redakcji pisma, Małgorzata Małolepsza, Elżbieta Tabaka i Ewa Krauss spotkały się z przedstawicielkami instytucji partnerskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Agnieszką Jasińską i Kingą Łoś. W czasie spotkania ustalono podział tekstów na rubryki oraz kolejność dlaszych kroków redakcyjnych. Planowany rocznik jest jedenastym numerem czasopisma "Polski w Niemczech/Polnisch in Deutschland", które ukazuje się od 2013 roku. Jego tematem przewodnim jest „Stare na nowo –kompetencje lingwistyczne po rewizji”. Czasopismo poświęcone pozycji języka polskiego jako języka obcego i odziedziczonego w Niemczech adresowane jest do polskich nauczycieli wszystkich szczebli i instytucji, służy ich rozwojowi zawodowemu oraz wymianie doświadczeń na temat nowoczesnych metod i technologii nauczania. Do tegorocznej edycji rocznika weszły teksty napisane w języku polskim, niemieckim i angielskim. Czasopismo ukaże się w wersji drukowanej i online.

Files available for downloads