drukuj

Zaproszenie na III Forum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie

Podczas gdy współpraca między Wschodem a Zachodem w wymiarze politycznym i gospodarczym ulega stopniowemu zacieśnianiu, społeczny i obywatelski potencjał tego zjawiska nadal pozostaje niewykorzystany. Aby uwidocznić dotychczas istniejące inicjatywy i wysłać impuls do trilateralnej wymiany w dniach 24-27 kwietnia 2008 na pograniczu polsko-ukraińskim odbędzie się III Polsko-Niemiecko-Ukraińskie Forum „Razem w Europejską Przyszłość”.

Cele Forum: Wspólne tworzenie koncepcji konkretnych projektów trójstronnych, Inicjowanie nowych grup i sieci współpracy trójstronnej, Informacja o zmianach w polskim, niemieckim i ukraińskim społeczeństwie i inicjatywach obywatelskich w ciągu ostatniego roku

Warunki uczestnictwa: Do uczestnictwa w Forum zaproszeni zostaną przedstawiciele polskich, niemieckich i ukraińskich organizacji i inicjatyw społecznych. Udział w Forum jest bezpłatny. Uczestnikom organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, a także częściowy zwrot kosztów podróży. Forum będzie odbywać się w językach polskim, ukraińskim i niemieckim (organizatorzy zapewniają tłumaczenie). Będziemy preferowali organizacje doświadczone we współpracy międzynarodowej, uczestników posiadających znajomość języków obcych oraz przedstawiających najciekawsze pomysły na projekty współpracy trójstronnej.

Zgłoszenia: Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: tri.net@schuman.org.pl do 31.12.2008. Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia będą rozpatrywane na zasadzie konkursu. Wersja elektroniczna formularza dostępna jest na stronie: www.tri.net.pl.

Szczegółowe informacje dla uczestników z Polski:
Polska Fundacja im Roberta Schumana
Maryana Tytska
Tel.: +48/22/6212161; Fax: +48/22/6297214
E-Mail: tri.net@schuman.org.pl
Internet: www.tri.net.pl

III Ukraińsko-Polsko-Niemieckie Forum 2009 jest częścią projektu Ukraińsko-Polsko-Niemieckiego Forum Internetowego Tri.net (www.tri.net.pl). Celem platformy jest wspieranie trójstronnej współpracy przez umożliwianie organizacjom pozarządowym wymiany informacji i doświadczeń.

Pliki do pobrania