drukuj

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów przez FWPN w 2021 roku

Drodzy Wnioskodawcy,

2020 rok był dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Mamy nadzieję, że pozostają  Państwo w dobrym zdrowiu i myślą już o składaniu ciekawych projektów do FWPN w nowym, lepszym roku 2021.

W ramach priorytetów FWPN przyjmujemy wnioski jak do tej pory, czyli na bieżąco i bez konkursów, w skróconym terminie do 3 miesięcy przed realizacją projektu.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski do FWPN mogą składać także instytucje samorządowe, do czego serdecznie zachęcamy.

Od 2020 roku szczególnie chętnie wspieramy projekty ze wszystkich priorytetów realizowane w formie online. Wkład FWPN w finansowanie takich projektów może wynosić aż do 80% kosztów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Wnioskodawców Fundacja oferuje możliwość składania wniosków na wydawanie przekładów wysokiej jakościowo literatury polskiej na język niemiecki i literatury niemieckiej na polski.

W związku z kryzysem klimatycznym ważna rola w 2021 roku przypadnie także projektom o tematyce ekologicznej.

Projekty samorządowe

Kto może składać wnioski?
Polskie i niemieckie instytucje samorządowe realizujące wspólne projekty.

Co wspieramy?
Preferujemy projekty innowacyjne, służące budowaniu kompetencji w oparciu o wzajemne doświadczenia.

Przekłady literatury

Kto może składać wnioski?
Polscy i niemieccy wydawcy literatury pięknej, literatury faktu (w tym literatury naukowej o charakterze popularyzatorskim).

Co finansujemy?
Koszty tłumaczenia na język polski lub niemiecki do 100% LUB koszty druku książki. 

Warunek do złożenia wniosku:

Wydawca podpisał umowę licencyjną z właścicielem praw i umowę z tłumaczem. Nie finansujemy self-publishingu.

Projekty ekologiczne

Co wspieramy?
Projekty, które podejmują temat zmian zachodzących na skutek oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.

Kto może składać wnioski?
Instytucje podejmujące wyzwanie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w kontekście zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony krajobrazu, racjonalnego gospodarowania zasobami.

Cel:
Za pomocą tego obszaru Fundacja chce współkształtować społeczeństwo obywatelskie w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.