drukuj

XIII Forum Polsko-Niemieckie w Berlinie

5 grudnia 2008 r. odbędzie się w Berlinie XIII. Forum Polsko-Niemieckie. Na zaproszenie  prof. dr Ireny Lipowicz i prof. dr Gesine Schwan, przybędzie na to spotkanie około 100 wybitnych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki, kultury i społeczeństwa z obu krajów.

Znaczenie powołanego do życia w 1977 r. Forum Polsko-Niemieckiego, podkreślone zostało wyraźnie w traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami z 1991 roku. Forum, wspierane przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów, zajmuje się pogłębianiem wzajemnego zrozumienia między Polakami i Niemcami. Tematem tegorocznego spotkania będzie współpraca dwustronna po wstąpieniu Polski do „obszaru grupy Schengen”, europejska polityka sąsiedztwa po wojnie w Gruzji i podstawy europejskiej polityki bezpieczeństwa. Na zakończenie Forum przewidziano wystąpienia ministrów spraw zagranicznych R. Sikorskiego i F. - W. Steinmeiera.

Organizatorem XIII Forum Polsko-Niemieckiego jest Deutsches Polen-Institut w Darmstadt przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie.  

PROGRAM