drukuj

Współpraca bilateralna 2.0 – wyzwania i szanse w kryzysie

Współpraca bilateralna 2.0 – wyzwania i szanse w kryzysie

Wspólne Oświadczenie

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN),
Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) oraz
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

Pandemia koronawirusa stanowi historyczne wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich, ale jednocześnie otwiera nowe możliwości. Trudno przewidzieć, jak długo jeszcze obowiązujące obecnie ograniczenia przemieszczania się, zakaz kontaktów i zamknięte granice będą determinowały życie w Europie. Pewne jest za to, że tylko razem i solidarnie możemy pokonać zagrożenie, które nie zna granic. W czasie kryzysu szczególnie ważne jest podtrzymanie wymiany i wspólnoty polsko-niemieckiej. Dotyczy to nie tylko dialogu w sferze publicznej i prywatnej, ale także kontaktów na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.

Działając zgodnie z misją naszych organizacji chcemy mieć w tym swój udział i wspólnie
z Państwem, naszymi wnioskodawcami i organizacjami partnerskimi, odkryć cyfrowy świat jako alternatywną przestrzeń spotkań i dialogu dla Polaków i Niemców oraz wykorzystać go do tworzenia dobrych praktyk we współpracy polsko-niemieckiej 2.0. Zwłaszcza w trudnym czasie niepewności, pozornej stagnacji i izolacji po obu stronach Odry zależy nam, żeby pozostać niezawodnymi partnerami dla wielu zaangażowanych i dotkniętych kryzysem instytucji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w
 Niemczech. Dotyczy to szczególnie małych organizacji, placówek kulturalnych i edukacyjnych, których funkcjonowanie jest zagrożone z powodu odwołanych lub zamrożonych projektów.

Jak w obecnych realiach mogą wyglądać polsko-niemiecka wymiana młodzieży, transfer wiedzy, projekty edukacyjne, kulturalne  i badawcze? W odpowiedzi na pandemię zastanawialiśmy się, które z naszych projektów własnych mogłyby się odbyć w przestrzeni wirtualnej i testujemy obecnie rożne narzędzia komunikacji online. Jednak jako instytucje wspierające liczymy na Państwa kreatywne i innowacyjne pomysły na cyfrowe formaty komunikacji i współpracy w Polsce i w Niemczech. Po obu stronach Odry jest w tym zakresie wystarczający potencjał. Z naszej strony pragniemy Państwa zapewnić o elastyczności w kwestii przyznawania środków w związku z trudną sytuacją i staraniach, by zminimalizować liczbę polsko-niemieckich przedsięwzięć dotkniętych negatywnymi skutkami obecnej sytuacji oraz liczbę odwoływanych projektów. Dodatkowo

·       PNWM poszerza swój program 4x3 dla małych projektów,

·       FWPN oferuje wsparcie projektów na rzecz ochrony klimatu z ułatwioną ścieżką finansowania,

·       a PNFN pracuje nad specjalnym konkursem dotyczącym pogłębienia zrozumienia polsko-niemieckiego.

W trudnych warunkach, w jakich obecnie działamy, zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby dostrzec w kryzysie szansę na kształtowanie relacji polsko-niemieckich w nowym, cyfrowym otoczeniu. W dalszym ciągu z ciekawością spoglądajmy za Odrę korzystając z otwartych kanałów komunikacji, aby uczyć się od siebie, obok siebie i wspólnie dorastać do obecnych wyzwań. To dziś fundament dobrego sąsiedztwa w Europie.

Czekamy na impulsy do innowacji od polsko-niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego i serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nie tylko cyfrowymi i „kryzysoodpornymi” możliwościami uzyskania wsparcia na stronach internetowych naszych instytucji.

Niezależnie od chwilowej koncentracji na świecie cyfrowym czekamy razem z Państwem na świat po pandemii, w którym ponownie spotkamy się osobiście w zarówno sprawdzonych jak i nowych formatach współpracy polsko-niemieckiej, wymienimy poglądy o wyzwaniach obecnych czasów i będziemy mogli doświadczać dobrego sąsiedztwa w rzeczywistości analogowej.

Files available for download

Fot. Hilde Stockmann, Pixabay
Fot. Hilde Stockmann, Pixabay