drukuj

Warszawa, ostatnie spojrzenie

Wystawa ukazuje niemieckie zdjęcia lotnicze centrum Warszawy - od Woli po Pragę, od Żoliborza po Mokotów. Zostały one wykonane na kilka tygodni przez wybuchem Powstania Warszawskiego (1.08.1944), prawdopodobnie między końcem czerwca i początkiem lipca 1944, podczas lotu zwiadowczego samolotu typu Focke-Wulf FW 189 Eule. Dzięki dobrej pogodzie oraz dużym umiejętnościom fotografa powstały zdjęcia o wyjątkowo dobrej jakości.

Place, ulice i parki - pełne ludzi i pojazdów - pokazują ożywiony ruch w blasku letniego słońca. Architektura poszczególnych dzielnic i założeń architektonicznych jak i pojedyncze, dziś nieistniejące budowle widoczne są w ostatnich dniach przed zagładą. Równocześnie wyraźnie rysują się zniszczenia, jakie polska stolica doznała podczas oblężenia we wrześniu 1939 roku. Zdjęcia lotnicze należą do serii 110 fotografii przekazanych w 1983 roku do Bildarchiv Foto Marburg ze zbiorów prywatnych. Tamże zostały rozpoznane jako wartościowy i do tej pory nie znany nauce materiał źródłowy przez dra Marka Barańskiego podczas jego pobytu stypendialnego w Instytucie Herdera w Marburgu w roku 2003. Z jego inicjatywy i według jego koncepcji zrealizowano wystawę fotograficzną, którą polskiej publiczności zaprezentowano jesienią 2004 roku. Niemieckojęzyczna wersja wystawy wraz z prezentacją multimedialną została przygotowana wspólnie przez dra Marka Barańskiego, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Bildarchiv Foto Marburg i Instytut Herdera. Fotografie zostały uzupełnione o jedenaście komentarzy do dzielnic miasta lub poszczególnych założeń urbanistycznych oraz o historyczne i powojenne ujęcia pojedynczych budowli pochodzące ze zbiorów wszystkich trzech kooperujących instytucji oraz z archiwum fotograficznego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (ISPAN) w Warszawie.

Opracowanie techniczne wykonane zostało przez Bildarchiv Foto Marburg.

Termin: 29.02.2008 - 30.03.2008
Miejsce: Staatsarchiv Darmstadt, Karolinenplatz 3