drukuj

Uroczystość z okazji 25-lecia Trójkąta Weimarskiego

Debata w formacie trójstronnym dotyczyłaby głównie zagadnień związanych z erozją więzi w Unii Europejskiej w obliczu dramatu uchodźców, konfliktu na Ukrainie oraz nierozwiązanej kwestii nadmiernego zadłużenia finansowego kilku krajów unijnych. Aktualnie nie tylko kwestionuje się spójność w obrębie Unii i pomiędzy poszczególnymi społeczeństwami narodowymi – coraz bardziej zagrożona rozpadem jest także solidarność wśród krajów członkowskich. Kluczowym pojęciem dyskusji może być pytanie, w jaki sposób „odnowić” integrację europejską. Mogą i powinny w niej znaleźć swój wyraz rozbieżności opinii na powyższe tematy pomiędzy Francuzami, Polakami oraz Niemcami. Stałyby się one przedmiotem otwartej dyskusji pomiędzy referentami, członkami gremiów Fundacji Genshagen i publicznością.

Wieczornej debacie towarzyszyć będzie oprawa plastyczna w postaci wernisażu, którego otwarcie odbędzie się przed rozpoczęciem dyskusji, a zorganizowanego przez dział Upowszechniania kultury i sztuki w Europie.

Poprzedniego dnia odbyła się „Konferencja ekspertów na temat Trójkąta Weimarskiego”, którą dział Dialog Europejski od dłuższego czasu organizuje raz do roku wspólnie z Institut français des relations internationales (Ifri) oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), a której przedmiotem są różne zagadnienia związane z problematyką integracji europejskiej.

W spotkaniach wziął udział dyrektor FWPN prof. dr hab. Krzysztof Miszczak oraz członek Zarządu FWPN prof. dr Robert Traba.

Program dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Genshagen