drukuj

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika pn. POLSKI-MAG

17 listopada 2008, ukazał się pierwszy numer dwujęzycznego integracyjnego magazynu gospodarczego POLSKIMAG. Za sloganem Perspektywa na Polskę kryje się 48 – stronicowy kwartalnik, skierowany w równej mierze zarówno do wszystkich tych, którzy interesują się Polską jak i do Polaków mieszkających w Niemczech oraz do niemieckich i polskich przedsiębiorców.

Szerokie spektrum tematyczne – od gospodarki, edukacji, spraw społecznych aż po kulturę i politykę – przedstawia różnorodność Polski, jej kultury, rozwoju i ludzi. Zgodnie z cytowanym wyżej sloganem w centrum zainteresowania magazynu POLSKIMAG znajdować się będą polsko-niemieckie oraz niemiecko-polskie kontakty, projekty i przedsięwzięcia. Ich prezentacja ma służyć wzmacnianiu wzajemnej wymiany i obopólnego zrozumienia.

Redakcję magazynu i jego wydawnictwo przejął Durian GmbH w Duisburgu. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera wydanie pierwszego numeru magazynu POLSKIMAG w ilości 10.000 egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza w handlu detalicznym wynosi 2 euro w Niemczech, 2,10 euro w Austrii i 7 zł w Polsce.

Kontakt prasowy: Durian GmbH, Bianca Klug
Fon: 0203-34 67 83-10
Fax: 0203-34 67 83-20
klug@durian-pr.de