drukuj

Szef Gabinetu Prezydenta RP Minister Krzysztof Szczerski gościem podczas Koła Dyskusyjnego Polska Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP)

W jakim kierunku zmierza Polska w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej i jakie konsekwencje będzie to miało dla Niemiec i Unii Europejskiej? Na to pytanie szukano odpowiedzi podczas posiedzenia Koła Dyskusyjnego Polska w dn. 12 września 2017 r., którego gościem honorowym był Szef Gabinetu Prezydenta RP Minister Krzysztof Szczerski.

Spotkanie cieszyło się niespotykanym zainteresowaniem przedstawicieli świata polityki, gospodarki, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP), aby dyskutować z Szefem Gabinetu Prezydenta RP Ministrem Krzysztofem Szczerskim na temat stanu stosunków polsko-niemieckich. Po przemówieniu wprowadzającym gościa dotyczącym wytycznych polskiej polityki europejskiej i  komentarzu Markusa Meckela, Przewodniczącego Koła Dyskusyjnego Polska, nastąpiła ożywiona dyskusja z udziałem publiczności, podczas której poruszono aktualne tematy polsko-niemieckich relacji dwustronnych.

Dalsze informacje o przebiegu wydarzenia znajdą Państwo na stronie DGAP: https://dgap.org/de/node/30009

Koło Dyskusyjne Polska to cykl spotkań eksperckich organizowanych przez Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2002 r. odbywa się ono pod przewodnictwem Markusa Meckela, byłego Ministra Spraw Zagraniczny NRD oraz współprzewodniczącym Rady FWPNu. Format ten ma jednak już ponad trzydziestoletnią historię i sprawdził się jako platforma dialogu politycznego między Polską a Niemcami.

Ogólne informacje o DGAP dostępne są na stronie: http://sdpz.org/tatigkeit/gesprachskreis-polen-SRPKRi

***

Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu – od 4 kwietnia 2017 r. Szef Gabinetu Prezydenta RP

Krzysztof Szczerski urodził się 15 kwietnia 1973 roku w Krakowie. W 1997 roku uzyskał tytuł magistra politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2001 roku stopień doktora w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W 2010 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Dynamika systemu europejskiego”, za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2013 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Był współpracownikiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-2001) oraz doradcą ministra zdrowia w zakresie integracji europejskiej, regionalnej polityki zdrowotnej i ustroju ochrony zdrowia (1999-2000). W latach 2007-2008 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a następnie w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.  Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP (2009-2010) i Posłem na Sejm RP (2011-2015). W styczniu 2015 został przedstawicielem parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Od 7 sierpnia 2015 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

Od 2000 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był adiunktem w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz dwukrotnie wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2008-2009 był wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

***
Zdjęcia z wystąpienia dostępne są w mediatece FWPN.
Fot. Dirk Enters