drukuj

Szacunek. Dialog. Porozumienie. 30-lecie mszy pojednania w Krzyżowej

Dokładnie 30 lat temu, 12 listopada 1989 r., w Krzyżowej na Dolnym Śląsku odbyła się msza z udziałem kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego, nazywana przez polityków i dziennikarzy mszą pojednania. 

12 listopada 1989 r. na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Krzyżowej odbyła się msza, podczas której premier Mazowiecki i kanclerz Kohl objęli się na znak pojednania. Msza była początkiem nowego rozdziału w relacjach polsko-niemieckich. Krzyżowa jako miejsce tym samym ponownie zaistniała w szerszej świadomości, przypomniano tym samym wartości, jakie wiązały się z działalnością jej przedwojennych mieszkańców, tzw. Kręgu z Krzyżowej (niem. Kreisauer Kreis). Wydarzenie miało bezpośredni wpływ na powołanie Fundacji „Krzyżowa” w 1990 roku. Fundacja i Dom Spotkań młodzieży miały stać się miejscem spotkań ludzi z całego świata.

Odbudowa pałacu w Krzyżowej i utworzenie tu Domu Spotkań Młodzieży były pierwszym projektem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Krzyżowa po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych miejsc dialogu polsko-niemieckiego.

Więcej informacji o historii pałacu i Fundacji Krzyżowa znajduje się na stronie: https://www.krzyzowa.org.pl/pl/o-fundacji/historia-fundacji.

Galerię archiwalnych zdjęć z mszy pojednania obejrzeć można na stronie Fundacji „Krzyżowa”: https://www.krzyzowa.org.pl/pl/dzialalnosc/jubileusz-2019/30-lecie-mszy/1518-galeria-archiwalnych-zdjec-z-mszy-pojednania.

Doniesienia medialne:
Deutsche Welle:
https://www.dw.com/pl/30-rocznica-mszy-pojednania-z-krzy%C5%BCowej-pojechali%C5%9Bmy-ze-strachem/a-51216512