drukuj

Stypendia Dziennikarskie FWPN - edycja wiosenna

Stypendia Dziennikarskie FWPN – edycja wiosenna

Termin nadsyłania wniosków: 10 maja 2024 r.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej docenia pracę dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec na rzecz pogłębienia relacji między społeczeństwami obu krajów. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy i dziennikarek, których twórczość podnosi wiedzę Polaków i Niemców o kraju sąsiada i pozytywnie wpływa na jakość relacji polsko-niemieckich.  

Zaproszenie kierujemy do dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

-      wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w Europie i na świecie;

-      funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-      codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-      ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 Euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać CV oraz jedną reprezentatywną publikację, koncepcję planowanej pracy oraz plan kosztów.  

Wnioski prosimy składać w języku polskim lub niemieckim tutaj: https://dziennikarze-journalisten.fwpn.org.pl

Termin nadsyłania wniosków: 10 maja 2024 r.

Informacji o stypendiach udziela: Joanna Czudec:
tel.
+ 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@sdpz.org