drukuj

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Misją Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej jest inicjowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do pogłębienia polsko-niemieckiego porozumienia. Czynimy to poprzez przyznawanie dotacji na projekty zewnętrzne oraz w formie projektów własnych lub przeprowadzanych wspólnie z naszymi partnerami. Od lat Fundacja przykłada wagę do nieobciążonego stereotypami informowania o kraju sąsiada. W tym celu realizuje liczne projekty adresowane do mediów. W 2017 roku już po raz dziesiąty zostały zorganizowane w Zielonej Górze Polsko-Niemieckie Dni Mediów pod hasłem „Nowa polityczna rzeczywistość – skutki dla stosunków polsko-niemieckich”, które były okazją do wspólnej debaty na temat politycznych zmian w Europie i na świecie oraz ich wpływu na relacje sąsiedzkie między Polską a Niemcami. W związku z tym, że w roku 2017 odbyły się wybory do Bundestagu, wydarzeniu temu FWPN poświęciła briefingi i dyskusje dla dziennikarzy oraz spotkania eksperckie. Z kolei w ramach posiedzeń „Koła dyskusyjnego Polska” organizowanych w Berlinie przez Fundację i Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP) publiczność niemiecka mogła zapoznać się z aktualną sytuacją polityczną w Polsce, między innymi podczas spotkania z szefem gabinetu prezydenta RP ministrem Krzysztofem Szczerskim. Natomiast w maju 2017 roku, podczas pierwszej podróży do Polski, nowo wybrany prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wraz z pierwszą damą Elke Büdenbender zdecydowali się na debatę z udziałem polskich studentów i doktorantów o przyszłości Unii Europejskiej w FWPN.

Podobnie jak w latach ubiegłych FWPN włączyła się w inicjatywy związane z Partnerstwem Wschodnim. Po raz czwarty na zaproszenie Fundacji i niemieckiej organizacji n-ost Network for Reporting on Eastern Europe polscy i niemieccy dziennikarze uczestnicy podróży „Inside Russia” mogli się spotkać w Moskwie z działaczami ruchów obywatelskich, ludźmi nauki, kultury i polityki. Również w ramach stypendiów na kwerendy dziennikarskie część laureatów konkursu stypendialnego FWPN podejmuje tematy związane z wyjazdami poza wschodnią granicę Unii Europejskiej. Fundacja podejmuje też działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków. Dzięki dofinansowaniu z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych można było przeprowadzić polsko-niemiecką szkołę letnią dla dziennikarzy z Ukrainy. Niemiecki MSZ dofinansował także linię projektową „Inicjatywy obywatelskie 25+: uczyńmy Europę razem lepszą!”. Celem programu było umożliwienie realizacji polsko-niemieckich projektów dotyczących wyzwań w Europie XXI wieku w sferze socjalnej, politycznej, ekologicznej i gospodarczej. Program skierowany był przede wszystkim do małych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Jednym z celów FWPN jest wypełnianie istniejących jeszcze luk i deficytów we wzajemnej współpracy. Od lat zwraca się uwagę na problemy z nauką języka polskiego w Niemczech. Aby temu zaradzić, Fundacja wspólnie z Niemieckim Instytutem Polskim w Darmstadt prowadzi projekt PolenMobil, który w atrakcyjny dla młodzieży sposób popularyzuje naukę języka polskiego wśród uczniów niemieckich szkół, docierając do najdalszych zakątków Niemiec.

Każdy rok przynosi nowe zadania w działalności Fundacji. Od 2017 roku realizuje ona projekt ambasady Niemiec i miasta stołecznego Warszawy rewitalizacji północnej części parku Skaryszewskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jest on w całości finansowany z darowizn i sponsoringu. FWPN pozyskane środki inwestuje w rewitalizację parku. Inicjatywa powstała w 2016 roku, w którym obchodzono 25. rocznicę podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ogrody Polsko-Niemieckie są trzecim projektem na świecie (po Ogrodzie Niemiecko-Francuskim w Saarbrücken z 1960 r. i Niemiecko-Amerykańskim Ogrodzie Przyjaźni w Waszyngtonie z 1983 r.), w ramach którego przy udziale Niemiec powstają ogrody przyjaźni łączące narody.

Od 1 stycznia 2017 roku Zarząd FWPN wprowadził istotne zmiany w zasadach wspierania projektów. Udział dotacji Fundacji w całkowitych kosztach projektu to maksymalnie 50 procent, co oznacza, że pozostałe 50 procent muszą stanowić środki własne dotacjobiorcy lub środki trzecie. Zmianie uległy również warunki uruchamiania dotacji dla projektów wspieranych finansowo przez FWPN. W przypadku wypłaty dotacji w ratach dotacjobiorca przed końcowym rozliczeniem projektu będzie mógł otrzymać maksymalnie 50 procent przyznanej dotacji. Wyjątkowo w roku 2017 zdecydowano o zakończeniu naboru wniosków o dotację do 30 czerwca, stąd liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Zarząd FWPN była mniejsza niż w latach ubiegłych.

W dorocznym sprawozdaniu FWPN publikowanym w formie internetowej prezentujemy wybrane projekty własne i kooperacyjne. Pełna lista dofinansowanych w 2017 roku przez Fundację projektów zewnętrznych w podziale na priorytety, w tym także lista dofinansowanych publikacji, które ukazały się w 2017 roku, została zamieszczona oddzielnie na naszej stronie internetowej www.fwpn.org.pl. w zakładce Sprawozdania.

Zapraszamy do lektury

Cornelius Ochmann

dyrektor, członek Zarządu FWPN

Krzysztof Rak

dyrektor, członek Zarządu FWPN